c S
Občina Mengeš po mnenju župana v letu 2016 poslovala transparentno in zakonito 10.04.2018 07:28 Mengeš, 09. aprila (STA) - Računsko sodišče je pri pregledu pravilnosti poslovanja Občine Mengeš v letu 2016 občini izreklo mnenje s pridržkom oziroma podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. To po mnenju župana Franca Jeriča dokazuje, da je občina v letu 2016 poslovala transparentno in tudi zakonito.

Računsko sodišče je namreč revidiralo pravilnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih ter zadolževanje. Sodišče je občini izreklo mnenje s pridržkom, ker občina v nekaterih primerih ni poslovala v skladu s predpisi.

V proračunu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov, obrazložitve proračuna občine za leto 2016 niso bile popolne, prav tako ni popolno poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2016, tudi v kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov.

Skladno z izdanim mnenjem s pridržkom je sodišče podalo dve priporočili, ki se nanašata na okrepitev delovanja notranjih kontrol pri pripravi proračuna in zaključnega računa ter pri dodeljevanju tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

"Priporočila bomo upoštevali v meri, kot nam lahko tudi dovoljuje zaposlovanje, vemo namreč, da smo tudi s tem omejeni," je za STA poudaril mengeški župan Jerič in dodal, da so z enajstimi zaposlenimi glede na število prebivalcev celo malce kadrovsko podhranjeni v občinski upravi, tako da bi rabili še kakšnega pravnega ali finančnega strokovnjaka.

Po njegovih navedbah bi bilo treba okrepiti kakšno strokovno službo, vendar je v tem času to težko, saj ne morejo zaposlovati ljudi, ker v letošnjem proračunu tega niso predvideli. Poleg tega v državi vlada splošen trend nezaposlovanja v javni upravi, na kar jih ves čas opozarja državna politika. Bodo pa za naslednji proračun za leti 2019 in 2020 predlagali še eno zaposlitev v občinski upravi, je še dodal Jerič.