c S
Zaposleni v Premogovniku Velenje ta teden o podpori napovedani stavki 10.04.2018 07:28 Velenje, 09. aprila (STA) - Svet delavcev Premogovnika Velenje je na današnji seji na pobudo poslovodstva družbe odločal o izvedbi zborov delavcev in sklenil, da bodo ti potekali ta teden od torka do vključno petka. Na njih se bodo delavci lahko izrekli, ali podpirajo stavko, ki jo je za 17. april napovedal sindikat SDRES. Medtem v sindikatu SPESS stavke ne podpirajo.

Predsednik sveta delavcev Premogovnika Velenje Danilo Rednjak je za STA pojasnil, da je svet delavcev upošteval pobudo poslovodstva Premogovnika Velenje in danes odločil, da se izvedejo zbori delavcev po organizacijskih enotah. Edina točka na dnevnem redu zborov delavcev bo predstavitev poslovanja premogovnika in aktualno dogajanje v podjetju.

Zbore delavcev bo vodil Rednjak, omenjeno točko dnevnega reda bo predstavilo poslovodstvo podjetja, zaposleni pa bodo imeli možnost postavljanja vprašanj. Namen zbora delavcev je informiranje zaposlenih o dogajanju v družbi, je še pojasnil Rednjak in dodal, da bodo tako delavci lahko dobili tudi informacijo o napovedani stavki in pogajanjih vodstva podjetja s sindikati. Medtem ko sam svet delavcev nima pristojnosti, da se opredeljuje glede napovedane stavke.

Zbori delavcev bodo potekali od torka do vključno petka ob različnih urah in znotraj delovnega časa, tako da bo vanje vključenih okoli 1300 zaposlenih, je še povedal Rednjak.

Stavkovni odbor Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je sicer za 17. april napovedal dveurno opozorilno stavko v delu Premogovnika Velenje in v delu družbe HTZ.

Stavkovni odbor SDRES je odločitev o opozorilni stavki sprejel po pogovoru z zaposlenimi. Ocenjuje, da doslej s socialnim dialogom niso dosegli želenega in da jih delodajalec namenoma ne upošteva. V SDRES pričakujejo, da se bo stavke udeležilo najmanj 600 zaposlenih v Premogovniku Velenje in HTZ.

Medtem v Sindikatu pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), ki povezuje okoli 70 odstotkov zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje, napovedane opozorilne stavke ne podpirajo.

Kot je sindikat SPESS zapisal v odzivu, ki je objavljen na spletnih straneh sindikata, je SPESS doslej v pogajanjih z vodstvoma družb Premogovnik Velenje in HTZ od osmih uspešno zaključil dogovarjanje o petih zahtevah, med drugim o nagradi za delovno uspešnost v 2017.

Odprt ostaja med drugim še dogovor o ureditvi vprašanja efektivnega delovnega časa ter regres za 2018, o čemer se namerava SPESS pogajati še naprej. Glede efektivnega delovnega časa SPESS navaja, da je bil narejen napredek in da je "realno pričakovati, da bo še v tem mesecu uprava podala sprejemljiv predlog o novem delovnem času, ki bo v efektivni delovni čas vključeval tudi pripravo na delo". Končni rok za dogovor o višini in datumu izplačila regresa za 2018 pa je 30. junij letos.

Današnje seje sveta delavcev Premogovnika Velenje se je udeležilo tudi poslovodstvo družbe, ki ob tem prav tako poudarja, da se o zahtevah, ki poleg SDRES zadevajo tudi druge socialne partnerje v skupini Premogovnik Velenje, poslovodstvo še vedno pogaja in dogovarja v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb.

"O vseh zahtevah, ki jih je SDRES naslovil na Premogovnik Velenje, smo se s SDRES pogajali na več skupnih sestankih, pripravili smo jim tudi konkretne predloge, do katerih pa se vse do danes še niso opredelili, ampak so medijem raje posredovali informacijo o opozorilni stavki, ki je ne podpira niti večinski sindikat SPESS, zato to razumemo kot ponovno netenje nemira med zaposlenimi in v javnosti," je, kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, dejal generalni direktor Premogovnika Velenje Ludvik Golob.