c S
Na kratko iz gospodarstva 10.04.2018 07:29 Ljubljana, 09. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes iz sodnega registra izbrisalo podjetje Gradis-Energoplan (Grep), in sicer na podlagi pravnomočnega sklepa omenjenega sodišča o končanju stečajnega postopka z dne 15. marca, izhaja iz objave na spletni strani Ajpesa. Edino premoženje družbe v stečaju je bil nedokončan trgovski del v športnem parku Stožice v Ljubljani. Po neuspešnih prodajah v stečaju ga je prevzel ločitveni upnik, družba Rastoder.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) opozarja podjetja, ki priglašajo koncentracije, da pri oblikovanju pogodbenih določil kupoprodajnih pogodb upoštevajo, da AVK ni dolžna spoštovati rokov, ki jih določijo stranke pogodbe. AVK namreč presojo skladnosti koncentracij s pravili konkurence vodi na podlagi določb zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Ta določa postopek in roke za izdajo ustreznih aktov AVK, za katere pa AVK poudarja, do so instrukcijski, kar pomeni, da zamuda tega roka ne pomeni, da AVK po prekoračitvi roka ne more izdati ustreznega akta. AVK mora sicer izdati odločbo ali sklep o uvedbi postopka v 25 delovnih dneh od prejema popolne priglasitve oz. v 60 delovnih dneh od dneva izdaje sklepa o uvedbi postopka. Rok za izdajo odločbe ali sklepa o uvedbi postopka se podaljša za 15 delovnih dni, če priglasitelj AVK predlaga korektivne ukrepe, izhaja iz objave na spletni strani AVK.

Delničarji Banke Intesa Sanpaolo, nekdanje Banke Koper, ki je del italijanske bančne skupine Intesa Sanpaolo, se bodo na izredni skupščini 9. maja seznanili z odstopom člana nadzornega sveta Boruta Bratine ter odločali o predlogu, da se število članov nadzornega sveta poveča s pet na sedem ter da za nove člane nadzornega sveta izvolijo Andreo Pavlović, Alessia Cionija in Dražena Karakašića. Njihov mandat bo trajal do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta, do 27. junija 2019, kaže sklic skupščine, danes objavljen v časniku Finance in na spletni strani Ljubljanske borze.

Skupina Cetis je v letu 2017 izvozila za 24,8 milijona evrov, od tega v države EU za 13,4 milijona evrov, v preostale evropske države 1,4 milijona evrov, v države zunaj Evrope pa 10,1 milijona evrov. V letu 2018 načrtuje izvoz v višini 24 milijonov evrov, je Cetis notranje podatke, ki jih je za današnjo objavo posredoval časniku Delo, objavil tudi prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Nadzorni svet Darsa se je danes seznanil s po njihovih navedbah uspešno uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg s 1. aprilom.