c S
Arso od občine pričakuje komunalno ureditev Industrijske cone Laze 09.04.2018 15:56 Kranj, 09. aprila (STA) - Arso glede problematike onesnaževanja v Industrijski coni Laze v Kranju kot prvi ukrep predvideva ureditev komunalne infrastrukture, za katero mora poskrbeti Mestna občina Kranj. Poslovni subjekti na območju pa naj po ugotovitvah inšpekcije ne bi kršili okoljskih predpisov. Okoljevarstveniki se s tem ne strinjajo.

Krajani, združeni v Civilno iniciativo za zeleno Stražišče, že dolgo opozarjajo na onesnaževanje na območju Industrijske cone Laze, v kateri deluje 25 gospodarskih subjektov. Med njimi so Ekorel in Ekol, ki se ukvarjata s predelavo nevarnih odpadkov, Livarstvo Blisk, ki se ukvarja s proizvodnjo aluminijevih zlitin, in Don Don, ki se ukvarja s peko peciva in krofov, kar pomeni tudi odpadna olja.

Omenjena podjetja so največji potencialni onesneževalci, menijo v okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green (AAG), kjer niso zadovoljni z obvestilom Agencije RS za okolje (Arso) o aktivnostih in bodočih ukrepih glede ugotavljanja okoljske škode na območju industrijske cone Laze ter njeni sanaciji. Arso namreč navaja, da so od inšpekcije večkrat pridobili informacije, da subjekti v coni ne kršijo predpisov in so pod stalnim inšpekcijskim nadzorom.

Kot poudarjajo v AAG, ta trditev ne drži. V dopisu, ki so ga v soboto poslali Arsu, navajajo primere požarov v Ekolu in izliva odpadnega olja ter izliv barve v potok pod industrijsko cono. Izpostavljajo, da je potok vidno onesnažen, večkrat so vidni tudi barvni izpusti v zrak, študija iz leta 2014 pa kaže presežene količine aluminija, železa in organskih ogljikov.

Vse to se dogaja v neposredni bližini stanovanjskih hiš, na meji Nature 2000, opozarjajo in dodajo, da je treba ugotoviti vrsto onesnaženja in ga preprečiti, kar je mogoče le tako, da se ugotovi povzročitelja, ki je odgovoren za nastanek okoljske škode, njeno preprečevanje in sanacijo, menijo v AAG.

Kot navajajo, so presenečeni so nad odločitvijo Arsa, da je okoljsko škodo dolžna sanirati Mestna občina Kranj, še zlasti, ker je Arso zavrnil vlogo občine za sodelovanje v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za odstranjevanje nevarnih odpadkov in predelavo odpadkov podjetju Ekorel in ji ni priznal položaja stranke v postopku, ker nima pravnega interesa.

AAG se zdi predlog Arsa, da občina priklopi kanalizacijsko omrežje iz industrijske cone na obstoječe kanalizacijsko omrežje, nesprejemljiv. Obstoječa kanalizacija je namreč enocevna in zgrajena zaradi pogosto poplavljenih kleti stanovanjskih hiš v Stražišču. Priklop pa bi po mnenju AAG še bistveno povečal nevarnost poplavljanja, in sicer z industrijskimi vodami s kemikalijami in nevarnimi snovmi.

Arso na drugi strani pojasnjuje, da je pri sanaciji okoljske škode na območju Industrijske cone Laze potrebno najprej preprečiti onesnaževanje okolja s priklopom na javno kanalizacijo, ki je priključena na centralno čistilno napravo. Ta priklop je dolžna izvesti občina, vendar zaradi nerešenih denacionalizacijskih postopkov z izgradnjo komunalne infrastrukture ni mogla začeti, naj pa bi bila zgrajena do konca tega leta.

Arso namerava v nadaljevanju kranjski občini naložiti tudi ukrep izgradnje celotne komunalne infrastrukture, saj je to edini način za preprečitev nadaljnjega onesnaženja vodotokov. Medtem Arso v tem upravnem postopku nadaljuje z ugotavljanjem dejanskega stanja in pridobivanjem dokazil, ki bodo lahko podlaga za končno odločitev o sanaciji okoljske škode na območju Industrijske cone Laze.