c S
Ministrstvo z novim pozivom za civilne nadzornike drugega tira 09.04.2018 13:39 Ljubljana, 09. aprila (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo nov javni poziv, s katerim išče člane sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir med Divačo in Koprom. Na javni poziv se lahko tokrat prijavijo tudi kandidati, ki se doslej z drugim tirom niso ukvarjali. Rok za oddajo vloge je 24. april.

Kot so sporočili z ministrstva, projektni svet ustanavljajo z namenom, da se strokovna in druga zainteresirana javnost seznani s potekom izvajanja projekta drugi tir in da se okrepi zaupanje javnosti v zakonito, ekonomično in transparentno izvedbo projekta.

Civilni nadzor nad projektom pomeni pravico članov projektnega sveta do seznanitve s podatki in dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje projekta, obravnavanje podatkov in dokumentacije ter podajanje nezavezujočih mnenj in priporočil, ne pomeni pa sprejemanja odločitev v zvezi s projektom ali sodelovanja pri sprejemanju odločitev, so dodali.

Projektni svet bo sicer oblikoval svoja mnenja in stališča, ki jih bo poslal v seznanitev vladi. Najmanj dvakrat letno bo projektni svet predložil vladi svoje mnenje o poteku projekta in ga objavil na svoji spletni strani.

Ministrstvo za infrastrukturo je sicer prvi javni poziv objavilo konec januarja, kandidate za civilne nadzornike pa so lahko v skladu s pozivom prijavila le društva ali organizacije civilne družbe, ki se je pri svojem delovanju konkretno ukvarjala tudi z drugim tirom. Nanj je prispelo premalo vlog, zato je vlada spremenila pogoje poziva tako, da se lahko prijavijo tudi kandidati sami, pri čemer ni pogoj, da so se pri svojem delu ukvarjali tudi z drugim tirom.

Projektni svet bo sestavljalo devet članov, vključno s predsednikom. Mandat članov bo trajal devet let, vlada bo na predlog ministrstva za infrastrukturo imenovala predstavnika ministrstva, osem članov bo imenovanih izmed prijavljenih kandidatov.

Javni poziv je sicer objavljen na spletni strani ministrstva, kot pravočasne pa bodo upoštevali vloge, prejete do 24. aprila.