c S
V Medvodah bodo v okviru javno-zasebnega partnerstva energetsko obnovili šolo, podružnično šolo in vrtec 09.04.2018 07:15 Medvode, 07. aprila (STA) - Občina Medvode in družba Petrol sta v četrtek podpisala pogodbo, po kateri bodo v okviru javno-zasebnega partnerstva energetsko obnovili Osnovno šolo (OŠ) Simona Jenka Smlednik s telovadnico, osrednjo enoto Vrtca Medvode in podružnično OŠ Topol. Na občini računajo, da se bo naložba povrnila s prihranki pri porabi energije.

Pogodbo so podpisali v skladu s sprejetim občinskim odlokom o javno-zasebnem partnerstvu. Obnova bo stala 883.000 evrov, od česar je občina 40 odstotkov sredstev pridobila s sklepom ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o dodelitvi nepovratnih evropskih sredstev, 51 odstotkov sredstev bo zagotovil Petrol, ki bo tudi izvedel naložbo, preostali delež pa bo zagotovila Občina Medvode.

S pripravljalnimi deli bodo začeli še v tem mesecu, najbolj intenzivna gradbena dela pa načrtujejo v poletnih mesecih. Vsa dela naj bi bila končana do začetka novega šolskega leta.

V osrednji enoti medvoškega vrtca, enoti Ostržek, bodo med drugim izvedli toplotno izolacijo fasade in toplotne postaje ter zamenjali svetila. V OŠ Simona Jenka Smlednik bodo zamenjali stavbno pohištvo, dodatno izolirali fasado, toplotno izolirali strehe in strope, zamenjali kotel, energent in svetila ter vgradili sistem za ciljno spremljanje rabe energije. V OŠ Topol, podružnici OŠ Preska, pa načrtujejo toplotno izoliranje fasade in stropa, toplotno izoliranje stropa neogrevanega podstrešja pomožne stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva in svetilk, zamenjavo kotla in energenta ter vgradnjo sistema za ciljno spremljanje rabe energije.

S sodelovanjem v javno-zasebnem partnerstvu je Petrol pridobil pravico zagotavljanja energije za 15 let.