c S
Velenjska občina ne bo urejala klasirnice, premogovnik je še ne namerava porušiti 09.04.2018 07:15 Velenje, 07. aprila (STA) - Mestna občina Velenje velikega objekta klasirnice, ki stoji ob glavni cesti Velenje-Šoštanj in ki ga je Premogovnik Velenje na občino brezplačno prenesel leta 2005, ne namerava revitalizirati. Ocenjuje, da je objekt najbolj smotrno porušiti. A v Premogovniku Velenje pojasnjujejo, da odločitve o tem, kdaj bi lahko objekt rušili, še ni.

Premogovnik Velenje je visoki objekt klasirnice, kjer je v preteklosti potekalo drobljenje in sortiranje premoga, po prenehanju uporabe leta 2005 brezplačno prenesel v last Mestne občine Velenje.

Takratno vodstvo občine je želelo velik in visok industrijski objekt preurediti tako, da bi predstavljal tehnično in prostorsko dediščino rudarske regije in bil hkrati kulturno in turistično središče širšega prostora.

A je analiza pokazala, da bi za osnovno revitalizacijo objekta potrebovali približno 15 milijonov evrov. Primernih razpisov za pridobitev evropskega sofinanciranja za revitalizacijo objekta v tem obdobju ni bilo, sama naložba pa za občino predstavlja prevelik finančni zalogaj, pojasnjujejo na Mestni občini Velenje. Ocenili so, da je objekt najbolj smotrno porušiti, saj je v slabem stanju in kvari videz okolice.

Velenjska občina je zato leta 2013 s Premogovnikom Velenje sklenila, da bo ta v imenu občine, a na lastne stroške, pridobil ustrezno dovoljenje za rušitev in porušil objekt. Občina se je zavezala, da bo objekt prost najemnikov oz. uporabnikov predala Premogovniku Velenje za izpraznitev notranje tehnološke opreme in za rušenje.

Premogovnik Velenje je izvedel demontažo in odstranitev tehnološke opreme znotraj objekta in napovedal, da bo z rušitvijo objekta začel najkasneje v obdobju enega leta po preusmeritvi odvoza premoga iz jame na jašek v Prelogah (NOP2). A je medtem Premogovnik Velenje spremenil dolgoročno namembnost jaška NOP2.

"Sedaj je jašek namenjen zgolj za prezračevanje jame," so za STA pojasnili v Premogovniku Velenje. Glede objekta klasirnice pa navajajo, da v dolgoročnih poslovnih načrtih Premogovnika Velenje industrijsko območje Klasirnice ostaja namenjeno transportu premoga iz jame ter drobljenju in klasiranju premoga za nadaljnjo rabo v Termoelektrarni Šoštanj.

"Ker smo trenutno v fazi posodobitve določenih objektov v sklopu območja Klasirnice, odločitve o tem, kdaj bi lahko bil objekt porušen, še ni," so pojasnili v Premogovniku Velenje in spomnili, da je bilo z Mestno občino Velenje dogovorjeno, da se z rušitvijo prične najkasneje eno leto po preusmeritvi transporta premoga.

Premogovnik Velenje s samim velikim objektom, imenovanim objekt DIK 300 na območju Klasirnice, nima stroškov. Objekta ne uporablja, saj ta, kot omenjeno, ni v funkciji. Je pa objekt zaprt in zavarovan na način, da je preprečen vstop, pojasnjujejo v premogovniku.

Na občini tako zdaj pravijo, da na nadaljnje aktivnosti Premogovnika Velenje glede objekta klasirnice še čakajo.