c S
Mikrokrediti za podjetja z obmejnih problemskih območij 06.04.2018 15:30 Ljubljana, 06. aprila (STA) - Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil razpis za ugodne mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih. Na voljo je skupno 6,25 milijona evrov, s čimer nameravajo podpreti okoli 250 podjetij. Prvi rok za prijavo je 20. april.

Sklad želi z razpisom zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja ter ohraniti delovna mesta oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi na obmejnih problemskih območjih, so sporočili iz sklada.

Na razpis se bo lahko prijavilo podjetje, ki ima sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih šest mesecev in se na tem območju tudi ukvarja z gospodarsko dejavnostjo.

Posamezno podjetje bo lahko dobilo od 5000 do 25.000 evrov kredita, s katerim bo lahko krilo do 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta. Obrestna mera bo fiksna v višini 1,1 odstotka, ročnost kredita bo od 12 do 60 mesecev, najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice pa bo šest mesecev.

Prvi prijavni rok je 20. april, nato pa bo rok vsakega 20. dne v mesecu do vključno oktobra.