c S
Odbor DZ za predlagano novelo zakona o lokalni samoupravi 06.04.2018 14:11 Ljubljana, 06. aprila (STA) - Odbor DZ za notranjo politiko je danes za obravnavo na seji DZ pripravil dopolnjeni predlog novele zakona o lokalni samoupravi. Brez glasu proti pa je podprl tudi predlog spremembe zakona o ustanovitvi občin, ki ga je po navedbah vlade treba sprejeti zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško.

Predlog novele zakona o lokalni samoupravi po besedah ministra za javno upravo, ki opravlja tekoče posle, Borisa Koprivnikarja med drugim odpravlja neustavnosti glede možnosti za pridobitev lastnosti reprezentativnosti Združenja mestnih občin Slovenije. Ustavno sodišče je namreč novembra 2016 ugotovilo neustavnost zakona v delu o reprezentativnosti.

Omenjeno združenje po veljavni ureditvi namreč ne more pridobiti statusa reprezentativnosti, ker je mestnih občin le 11 in zato objektivno ne more izpolniti zakonskega pogoja o včlanjenosti vsaj 30 odstotkov občin.

V skladu s predlogom novele pa bo reprezentativno tisto združenje, v katerega je včlanjenih najmanj 30 odstotkov občin, medtem ko bo v primeru združenja mestnih občin pogoj najmanj polovica mestnih občin.

Predlog naj bi nadalje spodbudil uporabo participativnega proračuna, ki je po pojasnilu vlade inovativna oblika demokratičnega soupravljanja in v postopek odločanja o dodelitvi javnih sredstev vključuje tudi državljane. Po njenih navedbah se uporablja v številnih državah in po mnenju nekaterih strokovnjakov uspešno spodbuja dobro upravljanje javnih sredstev na lokalni ravni.

Občina lahko tako po predlogu vlade v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejetje.

Poslanska skupina Levice je želela predlagano ureditev spremeniti z dopolnilom, po katerem bi določili minimalen obseg sredstev, ki morajo biti namenjena za financiranje projektov po predlogu občanov. Vendar odbora niso prepričali.

Predlog novele tudi poenostavlja vzpostavitev zveze občin kot institucionalne oblike medobčinskega sodelovanja, ki je pravna oseba javnega prava, na katero lahko občine prenesejo izvajanje nalog iz svoje pristojnosti, tudi del regulatornih pristojnosti.

Omenjeni predlog spremembe zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki je v obravnavi po nujnem postopku, pa usklajuje zakon z arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško. Sprememba zadeva zgolj določitev območja občine Piran. S tega območja se bodo črtali štirje zaselki na levem bregu Dragonje, in sicer Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile, ki so po arbitražni razsodbi pripadli hrvaški strani.

Po osebnem mnenju Marka Ferluge iz SMC bi morali biti bolj zadržani in se ne bi smeli tako hitro in lahkotno odrekati omenjenim zaselkom. Podobno je menil Franc Trček iz Levice. A po opozorilu ministra Koprivnikarja je meja zdaj določena in smo jo sprejeli.