c S
Z evropskimi sredstvi do izboljšanja dolgotrajne oskrbe 06.04.2018 13:28 Ljubljana, 06. aprila (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je finančno podprla javni razpis za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov zneska oziroma 4,9 milijona evrov, razpis pa bo predvidoma 13. aprila objavilo ministrstvo za zdravje.

Kot so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis znaša do največ 6,1 milijona evrov za leta 2018, 2019 in 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe, starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči.

V pilotnih okoljih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija bodo tako pilotno preizkusili ključna orodja, mehanizme in storitve za zagotavljanje kakovostne, varne in integrirane dolgotrajne oskrbe v skladu z izbiro uporabnika in njegovo aktivno udeležbo. Ugotovitve v tem okviru bodo izhodišče za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.

Podprli bodo torej tisti pilotne projekte, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. V okviru tega bodo podprli vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke ter usposabljanje strokovnega osebja. Enotna vstopna točka bo kasneje delovala tudi v sistemu dolgotrajne oskrbe.