c S
Prihodki skupine Sij lani presegli milijardo evrov 06.04.2018 06:45 Ljubljana, 05. aprila (STA) - Skupina Sij, ki poleg jeklarske dejavnosti vključuje tudi Perutnino Ptuj, je lani ustvarila 1,012 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je petino več kot leta 2016, je razvidno iz danes objavljene prve informacije o nerevidiranih poslovnih izidih. Čisti dobiček je s 17,6 milijona evrov precej zaostal za predlanskim.

Prihodki od prodaje skupine so lani tako prvič presegli milijardo evrov, skupni čisti dobiček pa je bil za okoli dve tretjini nižji od izida iz leta 2016.

V Siju so kljub padcu čistega dobička zapisali, da sta tako jeklarska kot prehrambena dejavnost ohranili visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) s 103,8 milijona evrov še drugič po letu 2015 presegel trimestno številko, čeprav je bil za 18 odstotkov nižji kot v letu 2015. EBITDA marža je dosegla 10,2 odstotka, potem ko je bila v letu 2016 pri 15,1 odstotka.

Iz metalurške dejavnosti je skupina ustvarila prihodke od prodaje v višini 756,1 milijona evrov, kar je 19,7-odstotna rast v primerjavi z letom 2016, EBITDA pa je z 78,7 milijona evrov za 5,7 odstotka presegla rezultat iz leta 2016.

Naložbe v posodobitev in nakup nove proizvodne opreme so se skladno s strategijo razvoja skupine do leta 2020, ki po letu 2016 predvideva umirjanje naložbenega cikla, znižale s 70,3 milijona evrov na 53 milijonov evrov.

Kot so spomnili v Siju, je povečevanje zmogljivosti v metalurški dejavnosti lani zaokrožila velika 30-milijonska strateška naložba v konverter AOD v jeseniškem Acroniju. Dodali so, da so nove zmogljivosti temelj za še močnejšo usmeritev v proizvodnjo nerjavnih in specialnih jekel, saj povpraševanje po teh najbolj donosnih programih raste.

Prehrambna dejavnost oz. Perutnina Ptuja je lani ustvarila prihodke od prodaje v višini 257,1 milijona evrov, kar je 4,8 odstotka več kot v letu 2016. EBITDA pa je s 24,4 milijona evrov zabeležil 5,3-odstotni padec glede na leto 2016.

Obe dejavnosti sta lani večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Vrednost izvoza je znašala 821,5 milijona evrov oz. 81,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje. Za metalurško dejavnost, ki je v tujini ustvarila za 651,4 milijona evrov prihodkov od prodaje oz. 86,2 odstotka celotne prodaje, so ključni tuji trgi še naprej države EU, predvsem Nemčija in Italija. Za prehrambno dejavnost, ki je na tujih trgih ustvarila 169,6 milijona evrov oziroma 66,0 odstotka celotne prodaje, pa so ključni tuji trgi države nekdanje Jugoslavije.

Kot so še zapisali v Siju, so poslovanje obeh dejavnosti lani zaznamovale ugodne zunanje okoliščine, saj sta se krepili globalna gospodarska rast in rast gospodarstva v državah evrskega območja. Na trgih v EU so napovedi ugodne tudi za letos, pri čemer glavni izziv jeklarskega trga v uniji ostaja uvoz poceni jekla z vzhoda. Skupina Sij bi precej občutila tudi carine na jeklo, ki so jih uvedle ZDA, a se je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa na koncu odločila, da EU iz njih izvzame.

Za doseganje ciljev v prehrambni dejavnosti je bilo medtem po pojasnilih družbe pomembno izboljšanje globalne gospodarske klime, okrepitev trgovinskih tokov ter povečevanje kupne moči v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije.

Iz Sija so danes sporočili tudi, da je prišlo do nove menjave v poslovodstvu družbe. Član uprave Sija Dmitrij Bočkarev je namreč podal odstopno izjavo, saj poslovno pot z aprilom nadaljuje zunaj skupine. V poslovodstvu tako ostajajo predsednik uprave Andrej Zubicki in pa člana Tibor Šimonka ter Igor Malevanov, ki sta se upravi pridružila februarja. Pri nadzornem svetu bodo zdaj stekli postopki za popolnitev uprave, so dodali v Siju.