c S
O odprtju nove lekarne v Grosupljem tudi Evropska komisija 06.04.2018 07:05 Ljubljana, 05. aprila (STA) - Na odprtje nove lekarne Lekarne Ljubljana v Grosupljem se je odzvala tudi Evropska komisija, kateri je pisala Lekarna Kosobrin, ki jo ima koncesionarka Petra Žagar. Po mnenju komisije pomisleki Žagarjeve kažejo na nepravilno uporabo slovenske zakonodaje. A na ministrstvu za zdravje in Občini Grosuplje vztrajajo, da so ravnali prav.

Marca so v Grosuplju odprli lekarno pri zdravstvenem domu. Gre za lekarno Lekarne Ljubljana, ki je hkrati zaradi zakonskih določil o tem, kakšna mora biti najmanjša oddaljenost med lekarnama in število prebivalcev na lekarno, zaprla vrata lekarne Sončni dvori v tem mestu.

Poleg dveh lekarn Lekarne Ljubljana v Grosupljem pa je v tem mestu še Lekarna Kosobrin, ki jo ima koncesionarka Žagarjeva in z otvoritvijo nove lekarne ob zdravstvenem domu ni zadovoljna. Zato se je obrnila tudi na Evropsko komisijo, ki ji je odgovorila z mnenjem o tej zadevi.

Kot so zapisali v komisiji, so težave, na katere Žagarjeva opozarja komisijo, zadovoljivo razrešene v novem zakonu o lekarniški dejavnosti in so določbe, ki govorijo o ustanavljanju lekarn in občinah ustanoviteljicah, v skladu s pravom EU. "Pomisleki, na katere ste opozorili, bolj kažejo na nepravilno uporabo zakonodaje s strani slovenskih organov," je ocenila komisija v pismu Žagarjevi.

Žagarjeva ocenjuje, da je Evropska komisija s tem dopisom nedvomno izrazila mnenje, da nova lekarna javnega zavoda Lekarna Ljubljana v Grosupljem, ki so jo odprli pred kratkim, ni v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti in da je lekarna nezakonita. "Hkrati dopis komisije posredno potrjuje, da je bila kazenska ovadba ministrice Milojke Kolar Celarc zaradi zlorabe uradnega položaja upravičena in argumentirana," menijo v Lekarni Kosobrin.

A na ministrstvu za zdravje in na Občini Grosuplje menijo drugače.

Na ministrstvu so za STA zapisali, da z dopisom niso seznanjeni, sklepajo pa, da gre le za pojasnilo, ki je bilo poslano Žagarjevi.

"Evropska komisija v dopisu ugotavlja, da nov zakon o lekarniški dejavnosti odpravlja razlike med javnimi lekarniškimi zavodi in koncesionarji, kar je ministrstvo tudi vseskozi poudarjalo. Verjamemo, da je ministrstvo pri odločanju v konkretnih postopkih verifikacije lekarn ravnalo po veljavnih določbah zakona o lekarniški dejavnosti," so dodali.

V Občini Grosuplje pa so poudarili, da Lekarna Ljubljana izvaja lekarniško dejavnost v občini že nekaj desetletij, zaradi uresničevanja ustanoviteljskih pravic Občine Grosuplje na področju lekarniške dejavnosti pa je bilo zatečeno stanje usklajeno z določili novega zakona.

V novem zakonu o lekarniški dejavnosti je predvideno ohranjanje delovanja že obstoječih lekarn, obenem pa so vzpostavljeni pogoji za uresničevanje ustanoviteljskih pravic občine lokacije javnega lekarniškega zavoda na njegovo delovanje. Občina Grosuplje je še pred preselitvijo lekarne iz Sončnih dvorov k Zdravstvenemu domu Grosuplje začela z uresničevanjem ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Lekarna Ljubljana.

Ob tem pa so poudarili, da v tem primeru ni šlo za povečanje števila lekarn v občini, ampak le za preselitev enote Lekarne Ljubljana z lokacije v Sončnih dvorih na lokacijo pri zdravstvenem domu.

Komisija je sicer Žagarjevi še zapisala, da so za odločanje o tem primeru pristojna slovenska sodišča in da mnenje komisije ne vpliva na pravno presojo nacionalnih sodišč o tej zadevi.

A Žagarjeva je dopis komisije vseeno poslala k tožbenem spisu v postopku, ki ga je sprožila pred upravnim sodiščem.