c S

Furs vabi podjetja k izmenjavi mnenj

04.04.2018 07:55 Ljubljana, 04. aprila (STA) - Finančna uprava RS (Furs) ustanavlja kontaktno skupino za gospodarstvo za področje carin, trošarin in okoljskih dajatev. K sodelovanju vabi podjetja, ki želijo sodelovati pri pripravi navodil in pojasnil ter tudi novih informacijskih rešitev ter zakonodaje na omenjenih področjih. Prijaviti se je mogoče do 15. maja.

Odprti dialog zagotavlja, da se pri pripravi predlogov navodil in pojasnil upoštevajo mnenja zainteresiranih strani gospodarstva, ter dosega najboljše delovanje Fursa v skladu s potrebami gospodarstva, odločitev za ustanovitev kontaktne skupine pojasnjujejo na finančni upravi.

Kontaktna skupina za gospodarstvo bo predstavljala glavni forum za medsebojno izmenjavo mnenj med gospodarskimi subjekti in Fursom na področju carine, trošarine in okoljskih dajatev. Ukvarjala se bo predvsem s pripravo navodil in pojasnil za ta tri področja, pripravo novih informacijskih rešitev, zakonodajnimi novostmi s področij carine, trošarine in okoljskih dajatev kot tudi izvajanjem dotične zakonodaje.

V kontaktno skupino za gospodarstvo je finančna uprava povabila vse zainteresirane gospodarske subjekte, ki željo sodelovati na navedenih področjih. Prijavo je mogoče oddati preko elektronske pošte do 15. maja, obrazec za prijavo pa je objavljen na spletnih straneh Fursa.

Komunikacija med člani kontaktne skupine in Fursom bo potekala preko spleta ter po elektronski pošti. Predvidoma enkrat letno bo finančna uprava s člani kontaktne skupine organizirala tudi sestanek, kjer bodo obravnavana aktualna vprašanja, zakonodajne novosti in podobno.

Prav tako bo finančna uprava morebitne pobude ali pripombe upoštevala pri pripravi svojih navodil in pojasnil ter informacijskih rešitev za področje carine, trošarine in okoljskih dajatev.