c S
Ne le delavec, ampak človek 03.04.2018 10:24 Koper, 03. aprila (STA) - Ob demografski sliki in strukturni neskladnosti na trgu delovne sile, kjer je razkorak med ponudbo kadrov in potrebami delodajalcev vse večji, v gospodarstvu opozarjajo, da bo zaposlovanje tujcev nujno za dolgoročni in trajnostni razvoj v Sloveniji, v Primorskih novicah piše Alenka Tratnik.

Ajdovščina je bila kot mesto s cvetočo gradbeno, kovinarsko in predelovalno industrijo ob močnih migracijskih tokovih, zlasti od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej, stičišče različnih kultur. Skupen zgodovinski okvir je domačinom in prišlekom iz držav nekdanje skupne države nudil dovolj opore za medkulturno učenje in sobivanje brez večjih pretresov. Medkulturna vzgoja se je začela na dvoriščih pred bloki, kjer so se skupaj igrali otroci različnih narodnosti, se podili za isto nogometno žogo in ob guljenju šolskih klopi postavljali načrte za prihodnost.

Sodobni ekonomski interesi prinašajo nove migracijske tokove in postavljajo nove izzive. Slovenija ni izjema. Zainteresirano gospodarstvo si poskuša zagotoviti nemoten dotok delovne sile, naj gre za visokotehnološka delovna mesta ali pa za manj kvalificirano delovno silo v kmetijstvu, gradbeništvu in kovinsko predelovalni industriji. Pri tem se pogosto zateka k praksam brezobzirnega izkoriščanja in vlogo ekonomskega imigranta zreducira na vlogo delavca in ob tem pozablja, da je ta oseba tudi človek. Človek, ki bo, če se bo v novem okolju počutil sprejetega in vključenega, prispeval k skupni blaginji.