c S
V prvih dveh mesecih skoraj tretjino nižji proračunski primanjkljaj 30.03.2018 13:30 Ljubljana, 30. marca (STA) - V državni proračun se je v prvih dveh mesecih steklo 1,446 milijarde evrov, kar je 2,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se v tem času zmanjšali za 0,6 odstotka na 1,554 milijarde evrov, kažejo podatki finančnega ministrstva. To je prispevalo k zmanjšanju proračunskega primanjkljaja za 30 odstotkov.

Primanjkljaj, ki je v tem delu leta običajno višji, je v prvih dveh mesecih dosegel 108,4 milijona evrov. V enakem obdobju lani ga je bilo še za 154,2 milijona evrov. Kot so pojasnili na finančnem ministrstvu, je višja dinamika javnofinančnih odhodkov v prvih mesecih leta običajna, saj se že izpolnjujejo nekatere celoletne obveznosti, kot npr. plačila obresti ali izplačila subvencij.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so v prvih dveh mesecih skupaj dosegli 1,342 milijarde evrov. To je sedem odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, med drugim zaradi boljših gospodarskih razmer, dobrih poslovnih rezultatov podjetij in večje potrošnje.

Prilivi od dohodnine so se denimo povečali za 1,1 odstotka, davka na dodano vrednost za 3,4 odstotka, trošarin za 1,1 odstotka, davka od dohodkov pravnih oseb pa za 46,5 odstotka, kar je deloma tudi posledica zvišanja stopnje tega davka z letošnjim 1. januarjem s 17 odstotkov na 19 odstotkov.

Na strani odhodkov predstavljajo največjo skupino tekoči transferji, ki so se glede na enako obdobje lani zmanjšali za 2,5 odstotka. Za 2,6 odstotka so bila nižja tudi izplačila subvencij, predvsem iz naslova spodbud za zaposlovanje mladih in trajnostnega vključevanja mladih na trg dela. Prav tako so se zmanjšala izplačila transferjev posameznikom in gospodinjstvom (za 0,9 odstotka) ter transferji občinam. Ti so bili za 48,6 odstotka nižji kot pred letom dni, ob čemer so na ministrstvu spomnili, da v letošnjem letu v državnem proračunu ni načrtovanih sredstev za finančno izravnavo.

Obveznosti za plačilo plač in prispevkov so se povečale za 4,8 odstotka, kar je med drugim posledica izvajanja dogovora o ukrepih na področju stroškov dela. Iz istega vzroka so med redkimi odhodki, ki so se povečali, tudi tekoči transferji v javne zavode (za 3,4 odstotka).

Višja so bila v začetku leta 2018 tudi vplačila v proračun EU - za 35,8 odstotka na 95 milijonov evrov. Evropska komisija je letos zahtevala vnaprejšnje knjižbe sredstev iz naslova davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega dohodka, kar se odraža v višjih izplačilih v letošnjem letu glede na primerljivo lansko obdobje, pravijo na ministrstvu.

Za plačila domačih in tujih obresti je država januarja in februarja skupaj namenila 240,2 milijona evrov oz. 1,6 odstotka manj kot pred letom.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih dveh mesecih zabeležila 2,787 milijarde evrov prihodkov in 2,832 milijarde evrov odhodkov. To je prineslo približno 44 milijonov evrov primanjkljaja.