c S
SDH lani s padcem dobička 30.03.2018 11:55 Ljubljana, 30. marca (STA) - Slovenski državni holding (SDH) je lani ustvaril 31,9 milijona evrov čistega dobička, kar je za 37 odstotkov manj kot v 2016, kažejo nerevidirani in nekonsolidirani podatki, danes objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Občutno nižji so bili tudi poslovni prihodki, ki so se ustavili pri nekaj manj kot sedem milijonov evrov, potem ko so bili v 2016 pri 17,3 milijona evrov. Iz poslovanja je SDH ustvaril 14 milijonov evrov izgube, potem ko je v 2016 beležil 9,2 milijona evrov dobička.

Finančni prihodki, kjer daleč največji del predstavljajo dividende od naložb v lasti SDH, so bili z nekaj nad 55,7 milijona evrov približno desetino višji kot v 2016. Prihodki od dividend, ki jih SDH upravlja za državo, so medtem prihodek državnega proračuna.

Natančnejši podatki o zbranih dividendah in drugih vidikih poslovanja bodo navedeni v letnem poročilu, ki ga bo SDH objavil v nadaljevanju leta.

Z lani sprejetim zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu se sicer predvideva postopen prenos naložb v lasti SDH na državo. Do konca 2017 je holding na državo prenesel za 200 milijonov evrov naložb v Pozavarovalnici Sava, Petrolu in Krki, do konca leta 2020 bo na državo prenesel še ostale pomembne in strateške kapitalske naložbe, po izpolnitvi vseh obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada pa še vse preostale vrednostne papirje, ki jih ima v lasti.