c S
Inflacija v marcu na letni ravni 1,2-odstotna, na mesečni 0,3-odstotna 30.03.2018 10:59 Ljubljana, 30. marca (STA) - V Sloveniji smo imeli marca na letni 1,2-odstotno, na mesečni ravni pa 0,3-odstotno inflacijo, je sporočil državni statistični urad. Letno inflacijo je višala predvsem dražja hrana, mesečno pa dražja oblačila in obutev.

V marcu smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno inflacijo, kar je enako kot februarja. Marca lani je bila rast cen 1,9-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,3-odstotna.

Blago se je v letu dni podražilo za odstotek, storitve pa za 1,4 odstotka. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 2,4 odstotka, cene trajnega blaga in poltrajnega blaga pa so se znižale za 2,3 oz. 1,1 odstotka.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (za 3,9 odstotka). Sadje se je podražilo za 15,4 odstotka, meso za 8,8 odstotka, mleko, sir in jajca pa za 2,2 odstotka.

Na drugi strani pa so letno inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene avtomobilov (za 4,4 odstotka), po 0,1 odstotne točke pa cenejši zelenjava (za 6,1 odstotka) in mobilna telefonija (za 3,1 odstotka).

Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin v marcu v povprečju zvišale za 0,3 odstotka. K mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene oblačil in obutve (oblačila so bila dražja za 6,7 odstotka, obutev pa za 4,7 odstotka), po 0,1 odstotne točke pa dražje storitve v skupini zdravstvo (za 1,4 odstotka), oprema za šport (za 15,6 odstotka) ter druge marčne podražitve.

Mesečno inflacijo so za 0,3 odstotne točke ublažile nižje cene počitniških paketov (za 9,3 odstotka), za 0,1 odstotne točke pa še nižje cene pogonskih goriv (za 2,5 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za evropske primerjave, je bila v marcu 1,5-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila dvoodstotna), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,6-odstotna), mesečna rast cen pa 0,4-odstotna.

Blago se je v marcu na letni ravni podražilo za odstotek, storitve pa za 2,3 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,3 odstotka, medtem ko sta se trajno in poltrajno blago pocenili, prvo za 2,7, drugo za en odstotek.