c S
Na voljo evropska sredstva za poplavno varnost na območju Meže z Mislinjo 30.03.2018 10:59 Ljubljana, 30. marca (STA) - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za prvo fazo zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave na območju Meže z Mislinjo. Za projekt v vrednosti 19 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 15 milijonov evrov.

Kot so danes sporočili iz omenjene vladne službe, je namen projekta zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Ravn, Prevalj in Dravograda.

Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Meži, Mislinji in Homšnici naj bi bila zagotovljena dolgoročna poplavna varnost za 2000 prebivalcev. Ob tem bo po napovedih dolgoročno omejen tudi vpliv podnebnih sprememb na poplavno ogroženost območja.

Projekt je razdeljen na dve fazi. Prva faza vključuje vse gradbene ukrepe, razen izvedbenega dela ureditve zadrževalnika visokih voda na Poljani in pripravljalne aktivnosti za drugo fazo. Druga faza pa vključuje izvedbeni del zadrževalnika visokih voda na Poljani in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.