c S
Popravljalni ukrepi po reviziji obravnave problematike raka prostate delno zadovoljivi 30.03.2018 10:10 Ljubljana, 30. marca (STA) - Popravljalni ukrepi ministrstva za zdravje na področju obravnave problematike raka prostate so po ocenah računskega sodišča le delno zadovoljivi. Kot piše v porevizijskem poročilu, ministrstvo ni pripravilo analize, kako posamezni dejavniki vplivajo na nastanek predolgih čakalnih dob na področju urologije.

V reviziji obravnave problematike raka prostate med leti 2014 in 2017, objavljeni konec lanskega leta, je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da ministrstvo ni razpolagalo s pravilnimi in ažurnimi podatki o čakalnih dobah na področju urologije.

Ministrstvo je v odzivnem poročilu navedlo, da so bili medtem s sistemoma eNaročanje in eNapotnica vzpostavljeni tehnični pogoji, s spremembo zakonodaje o zbiranju podatkov pa tudi pravne podlage, ki Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) neposredno omogočajo stalno spremljanje podatkov o čakalnih dobah. Računsko sodišče je izkazani popravljalni ukrep ocenilo kot zadovoljiv.

Zadovoljivo oceno so dobili tudi izkazani ukrepi glede vpogleda v agregatne podatke o kadrih v zdravstveni mreži, izkoriščenosti medicinske opreme, nacionalne klinične smernice za obravnavo bolnikov z rakom prostate in priprave kliničnih poti. Računsko sodišče ocenjuje, da so bili na teh področjih začeti postopki, ki so ali bodo zagotovili, da bodo nesmotrnosti, ugotovljene v revizijskem poročilu, odpravljene.

Po drugi strani pa je izkazani popravljalni ukrep glede vzrokov za nastanek predolgih čakalnih

dob po ocenah računskega sodišča le delno zadovoljiv. Ministrstvo je v odzivnem poročilu navedlo, da je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc letos izdala pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki med drugim zavezuje izvajalce zdravstvenih dejavnosti, da dvakrat letno pripravijo poročila z analizo vzrokov za čakalne dobe in ukrepi za skrajševanje oziroma odpravo čakalnih dob. Na podlagi skupnega poročila bo ministrstvo v okviru priprave splošnega dogovora za leto 2019 predlagalo ustrezne ukrepe.

Ministrstvo je po ocenah računskega sodišča v odzivnem poročilu izkazalo, da je izvedlo aktivnosti za pridobitev podatkov, ki bodo podlaga za pripravo analize vzrokov za nastanek predolgih čakalnih dob in za pripravo načrta aktivnosti za odpravo teh vzrokov. Ni pa še pripravilo analize, kako posamezni dejavniki vplivajo na nastanek predolgih čakalnih dob, kar je bila zahteva popravljalnega ukrepa. Že izvedene aktivnosti lahko v prihodnje omogočijo pripravo tudi tovrstne analize, so izpostavili na računskem sodišču.