c S
Solidarnost po končnem poročilu komisije DZ za Teš 6 v ovadbe 30.03.2018 06:35 Ljubljana, 29. marca (STA) - Stranka Solidarnost je napovedala, da bo proti nekdanjemu premierju Borutu Pahorju ter nekdanjima ministroma Francetu Križaniču in Mateju Lahovniku vložila kazenske ovadbe zaradi utemeljenih sumov kaznivih dejanj, ki izhajajo iz končnega poročila komisije DZ glede investicije Teš 6. Več bo predstavila na sredini novinarski konferenci.

"Utemeljeno sumimo, da gre za zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev in nevestno delo v službi vsaj v letu 2009, zaradi česar poteka odškodninska tožba Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) v informativni višini 400 milijonov evrov pred trgovinsko arbitražo na Dunaju proti novemu lastniku Alstoma, multinacionalki General Electric," so zapisali v Solidarnosti v vabilu na novinarsko konferenco.

Komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) je končno poročilo objavila v sredo. V njem ugotavlja, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno Tešu, največja politična odgovornost pa je na vladi 2008-2011, torej vladi Boruta Pahorja.

Komisija vložitve ovadb ni napovedala, je pa začela zbirati podpise poslancev za sklic izredne seje DZ, na kateri bi glasovali o predlogu, da bi vladi kot skupščini Slovenskega državnega holdinga (SDH) naložili, naj ta od HSE zahteva sprožitev postopka ugotavljanja odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora v Tešu in Premogovniku Velenju.

DZ naj po predlogu komisije tudi ugotovi, da so Križanič, Lahovnik in Pahor kot posamezni nosilci javnih funkcij politično odgovorni za naložbo bodisi zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ali pa celo namernih ravnanj, saj so s tem izpostavili državo oz. javna sredstva nesorazmernemu tveganju zaradi načina financiranja projekta in tveganju, ki je bilo povezano z nadaljnjim obstojem znatnega dela slovenske elektroenergetike - skupine HSE vključno s Premogovnikom.