c S
Vlada določila novo višino nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč 29.03.2018 15:38 Ljubljana, 29. marca (STA) - Vlada je določila novo višino nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč. Po novem bo nadomestilo za invalidnost znašalo 382,32 evra, dodatek za tujo nego in pomoč za invalide, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb 212,40, za tiste, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, pa 106,2 evra.

Nove višine nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč bo država izplačevala od 1. aprila.

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb sicer določa, da nadomestilo za invalidnost znaša 36 odstotkov povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Sloveniji v minulem let. Če potrebuje invalid pomoč za opravljanje vseh drugih osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 20 in največ 30 odstotkov čistega osebnega dohodka. Če potrebuje pomoč za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 10 in največ 20 odstotkov čistega osebnega dohodka.

Višina povprečne plače v Sloveniji je leta 2017 znašala 1062 evrov.