c S
Občinam pisna opozorila glede neskladnosti splošnih aktov 29.03.2018 15:30 Ljubljana, 29. marca (STA) - Ministrstvo za javno upravo je med letoma 2013 in 2017 opravilo sistematične nadzore občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah v državi. Vsem občinam so bila izdana pisna opozorila, občine pa so v povprečju uskladile predpise v enem letu. Po mnenju ministrstva je tak rok sprejemljiv.

S poročilom ministrstva za javno upravo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov se je danes seznanila vlada. V okviru nadzora so pregledali najmanj tri temeljne predpise občine, to so statut občine, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora, ter še štiri druge predpise.

V letih 2013 in 2014 so opravili nadzor v 47 občinah, leta 2015 v 50 občinah, leta 2016 pa v 45 občinah. V letu 2017 je bil nadzor opravljen v 70 občinah, od katerih jih je do konca januarja letos osem predpise v celoti uskladilo, sedem pa delno.

Po opravljenem strokovnem nadzoru ministrstvo za javno upravo izda pisno opozorilo, s katerim opozori na konkretna neskladja pregledanih občinskih aktov z ustavo in zakoni ter določi šestmesečni rok, v katerem naj občina uskladi akte.

Kot navajajo na ministrstvu, le redke občine ne pričnejo z uskladitvami navedenih občinskih predpisov, a če občina tudi po enem letu ne uspe uskladiti svojih predpisov, jo ministrstvo na to ponovno opozori. Učinki nadzora so boljši predpisi, skladnost občinskih predpisov s sistemsko zakonodajo in zmanjšanje administrativnih bremen.

Po mnenju ministrstva je uskladitev teh splošnih aktov v povprečno enem letu sprejemljiva glede na to, da občinski svet sprejema statut občine z dvotretjinsko večino glasov vseh članov in poslovnik občinskega sveta z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.