c S
Kranjska občina načrtuje nova javno-zasebna partnerstva 29.03.2018 14:35 Kranj, 29. marca (STA) - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji izglasovali odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje. Kranjski župan Boštjan Trilar je ob tem napovedal, da bo v kratkem mestnemu svetu v potrjevanje predlagal že naslednje javno-zasebno partnerstvo, in sicer za izgradnjo telovadnice in novih oddelkov na OŠ Staneta Žagarja.

Trilar je v današnjem pogovoru z novinarji povedal, da bo naslednji korak za izgradnjo vrtca v Bitnjah objava javnega razpisa, s pomočjo katerega bodo izbrali najugodnejšo ponudbo. Nato pa bo mestni svet moral potrditi še pogodbo z izbranim zasebnim partnerjem. Če bo šlo vse po načrtih, bi bil vrtec lahko zgrajen še letos, računa župan.

Aprila ali maja bo mestnemu svetu že dal v potrjevanje tudi naslednje javno-zasebno partnerstvo, in sicer za izgradnjo telovadnice, šestih oddelkov in večnamenskega prostora na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj.

Trilar je prepričan, da bodo svetniki tudi ta projekt podprli, ko bodo videli vse podatke. Trenutno sicer še teče projektiranje, če bi mestni svet spomladi potrdil odlok, pa bi se jeseni že lahko lotili gradnje.

Mestna občina Kranj pod vodstvom Trilarja daje velik poudarek javno-zasebnim partnerstvom in se tako loteva projektov, ki jih neposredno iz proračuna v tako kratkem času ne bi uspela realizirati.

Ob tem Trilarja ne skrbi, da bi z javno-zasebnimi partnerstvi, po katerih občina zasebnemu investitorju na daljši rok povrne investicijo, preveč obremenili mestne finance in oslabili možnosti za nove investicije v prihodnjih desetih do 15 letih.

Kot je povedal Trilar, občina že sedaj plačuje ogrevanje in upravljanje za šole, vrtce in ostale občinske ustanove. Hkrati je Kranj po zadolženosti trenutno na repu med mestnimi občinami. "Poleg tega so stroški predvideni v proračunu in ta je vzdržen," je pojasnil župan.

Mestni svetniki so na sredini seji sprejeli zaključni račun lanskega proračuna občine, razpravljali pa so predvsem o neizkoriščenosti vseh sredstev. Razlog za to je zamik pri izvedbi projekta urejanja komunalne infrastrukture Gorki, saj država ni pripravila razpisov za pridobitev evropskih sredstev, zato so se sredstva prenesla v to leto.

Trilar je v sredo podpisal sklep o ponovni objavi javnega naročila za izvedbo projekta Gorki na področju Britofa, Predoselj in Mlake po tistem, ko so bile na prvem razpisu vse ponudbe predrage. "Če bo vse v redu z razpisom, bomo imeli v približno treh mesecih izbranega izvajalca in bomo lahko začeli dela," je dejal župan.