c S
Gospodarstvo na kratko 29.03.2018 07:30 Ljubljana, 28. marca (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Gorenjska banka je v Financah objavila oglas, da do 11. maja zbira zavezujoče ponudbe za odkup terjatev do družbe NFD Holding v stečaju. Terjatve skupaj s pripadki in stranskimi pravicami so 22. marca znašale nekaj več kot 5,28 milijona evrov. Zavarovane so z menicami, zastavno pravico na nekaterih delnicah družbe Hoteli Bernardin in Istrabenz.

Hit in VZMD sta v sporu glede odpravnine malim delničarjem ob iztisnitvi iz družbe Hit Alpinea dosegla poravnavo. Dogovorila sta se, da bo odpravnina znašala 1,50 evra na delnico, torej bodo iztisnjeni delničarji poleg že izplačane denarne odpravnine v višini 0,38 evra na delnico prejeli še 1,12 evra na delnico, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Sodišče v Murski Soboti je danes prek Ajpesa sporočilo, da je postopek prisilne poravnave nad družbo Reflex pravnomočno končan. Z aprilom bo lastništvo nad družbo prevzel sklad Alfi, ki je terjatve od NLB že odkupil. Navadne terjatve se bodo zmanjšale za 50 odstotkov tako, da se bodo plačale v polovičnem deležu. Odplačale se bodo v roku 11 let in šest mesecev.