c S
Svet onkološkega inštituta se je seznanil s sanacijskim programom 29.03.2018 07:30 Ljubljana, 28. marca (STA) - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana se je danes seznanil s predlogom sanacijskega programa, razen v delu, ki se nanaša na nov pravilnik o notranji organizaciji. Ta je še v pripravi in zaenkrat ne bo vključen v sanacijski program. Ko bo pripravljen čistopis programa, ga bo svet potrdil na korespondenčni seji in ga posredoval sanacijskemu odboru.

Onkološki inštitut je v zadnjih letih sicer posloval s plusom, je pa imel akumuliran minus v višini 3,85 milijona evrov iz preteklih let in se zato znašel v sanaciji poslovanja. V okviru sanacije so prejeli okoli tri milijone evrov sredstev, a so morali pripraviti sanacijski načrt za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti.

Po besedah generalne direktorice Zlate Štiblar Kisić je sanacijski načrt priložnost, da izvedejo še dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k dokončnemu pokritju izgub iz preteklih let. Na onkološkem inštitutu so tudi prvi med zavodi, ki so uspeli pripraviti sanacijski program. Vanj so vključili odločitve in ukrepe za katerimi lahko stojijo. "Predlagali smo ukrepe, za katere mislimo, da bodo lahko prispevali k boljšemu delu," je dejala Štiblar Kisićeva.

Ključni so sanacijski ukrepi prestrukturiranja delovanja bolnišnice. To so ukrepi, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvenih programov, stroške in tržno dejavnost, izvedljivi pa so v 12 mesecih od začetka sanacije. Med njimi so povečanje utemeljenih sprejemov v akutno bolnišnično obravnavo, bolj dosledno beleženje porabe zdravil pri bolnikih, hitrejše umerjanje obsevalnih aparatov, nov dodatni obsevalni prostor in menjava obsevalnega aparata, je naštel strokovni direktor inštituta Viljem Kovač. Kovač je tudi prepričan, da bodo uspešni pri izvajanju sanacijskih ukrepov.

Ukrepi, ki se nanašajo na financiranje in investiranje, pa zahtevajo daljše časovno obdobje realizacije, saj je potrebno spoštovati zakonske predpise predvsem na področju javnega naročanja. V programu so podali tudi predlog sistemskih ukrepov na področju varstva sevalnih delavcev, kjer je po besedah generalne direktorice inštituta zakonodaja zelo zastarela in bi jo bilo treba nujno urediti na sistemski ravni.

V razpravi je predstavnik zaposlenih Erik Brecelj izpostavil, da uprava pri doseganju sprememb ne bo uspešna, če ne bo sodelovala z zaposlenimi. Predstavnica Mestne občine Ljubljana Dunja Piškur Kosmač pa je opozorila, da bo težko uravnotežiti poslovanje zdravstvenih zavodov, dokler bodo stroški dela naraščali, cene zdravstvenih storitev pa se bodo nižale.

Po razpravi so člani sveta sklenili, da iz programa izvzamejo pravilnik o notranji organizaciji, čistopis pa bodo člani nato potrdili na korespondenčni seji. Ko bo sanacijski program potrjen, ga bodo posredovali sanacijskemu odboru, ki bdi nad potekom sanacij. Skrajni rok, do katerega morajo bolnišnice načrte poslati v potrditev ministrici za zdravje, je 23. april.

Naslednja seja bo 10. aprila, ko bodo člani sveta sprejemali finančni načrt onkološkega inštituta.