c S
Obrambno ministrstvo naroča več sto terenskih vozil 28.03.2018 16:48 Ljubljana, 28. marca (STA) - Na obrambnem ministrstvu je danes potekalo odpiranje ponudb za nabavo več sto vojaških terenskih vozil in specialnih vozil za potrebe ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje. Za njihovo dobavo kandidira pet ponudnikov, od tega štirje domači in en tuji.

Iz razpisne dokumentacije za sklenitev okvirnega sporazuma, ki je bila objavljena 21. februarja, je razvidno, da ministrstvo kupuje 210 vojaških terenskih vozil z osnovno opremo, 60 vozil z dodatno opremo in 30 specialnih terenskih civilnih vozil s priključki za vojaške namene.

Nabavlja tudi 36 srednjih in 75 manjših specialnih kombiniranih vozil in 42 intervencijskih terenskih vozil, tako imenovanih "pick up" vozil. Od slednjih jih bo 18 namenjenih državni enoti za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 24 pa gorskim reševalcem.

Kot je pokazalo današnje javno odpiranje ponudb na ministrstvu za obrambo, je ponudbe oddalo pet podjetij, pri čemer sta se za dva sklopa vozil prijavila po dva ponudnika, za preostala dva pa zgolj eden.

Za dobavo terenskih vozil sta se prijavili podjetji Franz Achleitner iz Avstrije in domači A-cosmos Ljubljana. Podjetje Franz Achleitner ponuja dobavo vojaškega terenskega vozila z osnovno opremo za 89.457 evrov, vojaškega terenskega vozila z dodatno opremo za 117.357 evrov in specializiranega terenskega civilnega vozila s priključki za vojaške namene za 83.848 evrov. Za vsa vozila ponuja 48 mesecev garancije.

A-cosmos ponuja dobavo vojaškega terenskega vozila z osnovno opremo za 63.440 evrov, vojaškega terenskega vozila z dodatno opremo za 68.076 evrov in specializiranega terenskega civilnega vozila s priključki za vojaške namene za 61.244 evrov. Za vsa vozila nudi 36 mesecev garancije.

Za dobavo intervencijskih terenskih, t. i. pick-up vozil sta se prijavila dva ponudnika. Podjetje Avto center Lovše ponuja dobavo intervencijskega terenskega vozila za enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi za 52.498, terenskega vozila za gorske reševalce pa za 51.145 evrov. Za vozila ponuja 60 mesecev garancije.

Podjetje Autocommerc iz Ljubljane ponuja dobavo intervencijskega terenskega vozila za enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi za 31.000 evrov, terenskega vozila za gorske reševalce pa za 30.410 evrov. Ravno tako ponuja 60 mesecev garancije.

Za dobavo srednjih in manjših specialnih kombiniranih vozil se je prijavil zgolj en ponudnik, podjetje Avtotehna Vis iz Ljubljane. Dobavo srednjih specialnih kombiniranih vozil ponuja po ceni 27.073 evrov za vozilo, dobavo manjše različice omenjenih vozil pa po ceni 16.879 za vozilo. Za vsa vozila zagotavlja 36 mesecev garancije.

Kot je po odpiranju ponudb povedal generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu Željko Kralj, bo odpiranju ponudb, ki so ji prisostvovali tudi pooblaščenci omenjenih podjetij, zdaj sledila njihova analiza, nato pa še neposredna pogajanja s ponudniki, na katerih bodo skušali doseči čim nižjo ceno. Po pogajanjih bodo ponudniki morali pripraviti končno ponudbo. Sledilo bo javno odpiranje končnih ponudb. Ponudbe bodo točkovali, pri čemer bo 90 odstotkov končne ocene prinesla cena, 10 odstotkov pa dolžina garancije za vozila.

Povedal je, da si je ministrstvo pridržalo pravico, da tudi po pogajanjih ne izbere nobenega ponudnika in razpis ponovi. Prav tako si pridržuje pravico glede števila in časovne dinamike nabave vozil.

Kot je namreč navedeno v razpisni dokumentaciji, se bo informativna vrednost okvirnega sporazuma določila okvirno ter prilagodila dejanskim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Račune pa bo ministrstvo poravnavalo v 30 dneh po prejemu računa. Po Kraljevih besedah bi bili lahko izbrani ponudniki znani v 14 dneh.

Ministrstvo sicer v prihodnje načrtuje še bistveno večje naročilo opreme za Slovensko vojsko. Da bi v doglednem času Slovenija za obrambo države in zadostitev zahtevam zavezništva oblikovala dve srednji bataljonski bojni skupini, namreč potrebuje 166 osemkolesnih vozil.

Del tovrstne opreme zagotavlja obstoječih 30 oklepnikov Patria, za preostale pa ministrstvo načrtuje vključitev v obstoječi večnacionalni program za nemška vozila Bokser v okviru mednarodne organizacije Occar. Dokončno odločitev o sodelovanju v projektu bi lahko predvidoma sprejeli jeseni.