c S
Jeseniška bolnišnica v preteklem letu poslovala pozitivno 28.03.2018 09:49 Jesenice, 28. marca (STA) - Splošna bolnišnica Jesenice je leto 2017 zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom v višini dobrih 497.000 evrov. Realizirani prihodki bolnišnice v preteklem letu so bili tako za 2,01 odstotka višji od načrtovanih in za 2,95 odstotka višji od realiziranih v letu 2016, so v sporočilu za javnost zapisali po torkovi seji sveta zavoda.

Realizirani prihodki pa so bili v preteklem letu višji od načrtovanih in od realiziranih v letu 2016 tudi brez prihodkov, ki jih je bolnišnica prejela v sklopu interventnega zakona. Ves znesek presežka prihodkov, ki je znašal več kot 2,23 milijona evrov, je bolnišnica namenila pokrivanju kumulativne izgube iz preteklih let, so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Jesenice je tako v letu 2017 posloval pozitivno in v celoti realiziral program, ki je opredeljen v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višje prihodke od načrtovanih so dosegli tudi z realizacijo enkratnega dodatnega programa tako na strani akutne bolnišnične obravnave kot tudi v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Bolnišnica tako zaključuje štiriletno krizno obdobje sanacije in prehaja v stabilno poslovno okolje, v katerem pa bo še vedno izvajala ukrepe, ki so omogočili uspešno realizacijo sanacije slabega poslovanja.

Svet bolnišnice je na torkovi seji poleg sprejetega letnega poročila za leto 2017 obravnaval tudi sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti bolnišnice, skupaj z akcijskim načrtom ukrepov ter finančni načrt in program dela za leto 2018.

Kot so sporočili iz bolnišnice, so se letos ponovno prijavili na enkratni dodatni program, v okviru katerega pa so jim odobrili le polovico planiranih posegov. Enkratni dodatni program bodo v celoti realizirali predvidoma že do začetka oz. najkasneje do konca poletja.

Poleg tega pa bodo letos v bolnišnici zaradi pomanjkanja zdravstvenih profilov, med katerimi najbolj primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester, namenili poseben poudarek strategiji kadrovskega razvoja v vseh enotah in pri vseh profilih.

V letu 2018 bo bolnišnica tudi obeležila 130 let zdravstvene dejavnosti na Jesenicah ter 70 let delovanja v obstoječih prostorih. V bolnišnici si tudi želijo, da bi po opravljenem pionirskem delu na področju uvajanja kakovosti v zdravstvu in končani finančni sanaciji bolnišnice vlada končno prisluhnila vedno večjim zdravstvenim potrebam prebivalcev Gorenjske in pričela z izgradnjo nove regijske bolnišnice, so še zapisali v sporočilu za javnost po seji sveta zavoda.