c S
Senat ljubljanske univerze sprejel poslovno poročilo za lani 28.03.2018 07:26 Ljubljana, 27. marca (STA) - Senat ljubljanske univerze je na današnji seji med drugim sprejel poslovno poročilo s poročilom o kakovosti za leto 2017. Med pomembnimi dogodki v lanskem letu je bil sprejem novega statuta univerze, izvolitev novega upravnega odbora in prvič izvedene volitve rektorja na podlagi splošnih, neposrednih volitev, uvedenih z novim statutom.

Kot je na seji pojasnila Barbara Pihler Ciglič, je namen dokumenta celovit in pregleden prikaz dosežkov v letu 2017 ter izvedenih aktivnosti za doseganje strateških ciljev univerz. Temeljna dokumenta na podlagi katerih pripravljajo letne načrte in poročila sta strategiji univerze 2012-2020 in internacionalizacije.

V študijskem letu 2017/18 je univerza razpisala 135 študijskih programov prve stopnje, od tega 105 univerzitetnih in 30 visokošolskih strokovnih in sedem enovitih, 192 programov druge in 21 programov tretje stopnje. Sicer pa so s spremembo zakona o visokem šolstvu vsi prej akreditirani študijski programi postali akreditirani za neodločen čas. Skrb za kakovost in razvoj študijskih programov je tako povsem v rokah visokošolskih zavodov, je poudarila.

Opozorila je na upad števila vpisanih študentov, na kar vpliva predvsem demografski upad in odprtost mednarodnega visokošolskega prostora, deloma tudi ponudba drugih visokošolskih ustanov. "Učinkov spremembe zakona o visokem šolstvu, ki omejuje čas trajanja za brezplačni redni študij, še nismo ovrednotili. Prav tako ne moremo natančno trditi, ali omejitev brezplačnega študija za osebe z že pridobljeno enakovredno izobrazbo vpliva na upad števila študentov, predvsem na drugi stopnji," je navedla. Medtem ko je bilo v letu 2013/14 vpisanih 45.607 študentov, jih je bilo v letu 2017/18 38.762.

Na ljubljanski univerzi je sicer v preteklem letu diplomiralo 8584 študentov, kar je za 8705 diplomantov manj kot leto prej. Razlog je zaključevanje predbolonjskih študijskih programov. V letu 2017 je rektor promoviral tudi 462 doktoric in doktorjev znanosti.

V letu 2017/18 se je na univerzo vpisalo skupaj 2476 tujih študentov, ki predstavljajo 6,4 odstotka vseh vpisanih študentov. Cilj je bil za študijsko leto 2017/18 5,5 odstotka vpisanih tujih študentov, kar so že presegli, je dejala.

Trend povečanja števila študentov na izmenjavi se je po njenih besedah ustavil, saj je v letu 2017 število študentov na izmenjavi manjše. "Pri izmenjavi tujcev pri nas smo dosegli načrt, medtem ko načrta pri izmenjavah naših študentov v tujini nismo dosegli, pri slednjih je razlika med načrtovanim in doseženim rezultatom 670 študentov," je poudarila.

Na področju raziskovalne dejavnosti kljub temu, da se še niso približali cilju iz strategije glede oblikovanja velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin in kritičnemu stanju financiranja raziskav ugotavljajo, da so pri raziskavah uspešni.

Univerza ima sicer 4105 registriranih raziskovalcev, ki sodelujejo v 274 raziskovalnih skupinah, kar pomeni, da je ljubljanska univerza največja slovenska raziskovalna organizacija. Še posebej so bili uspešni pri pridobivanju najprestižnejših evropskih projektov.

Na univerzi je vpisanih 38.800 študentov na vseh treh stopnjah na skupno 379 študijskih programih. Izvaja 398 projektov oz. programov, ki jih financira agencija za raziskovalno dejavnost, 444 EU projektov in projektov drugih evropskih programov. Zato se po teh kazalnikih uvršča med večje visokošolske institucije, je med drugim dodala.