c S
Gospodarstvo na kratko 28.03.2018 07:26 Ljubljana, 27. marca (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

DUTB do 23. aprila zbira zavezujoče ponudbe za odkup terjatev do družbe ACO-LUKS, ki je bila po izvedbi stečajnega postopka izbrisana iz sodnega registra sredi decembra 2014. Terjatve s pripadki in stranskimi pravicami do družbe ACO-LUKS so sredi marca znašale nekaj več kot milijon evrov.

Ljubljanska borza je preverila izpolnjevanje kriterijev likvidnosti vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na ljubljanskem borznem parketu. Redna revizija kriterijev likvidnosti, ki je zajemala obdobje od 1. marca 2017 do 28. februarja letos, je pokazala, da se delnice družb Union hoteli in KS Naložbe premesti iz neprekinjenega načina trgovanja v avkcijski način trgovanja. Borza je hkrati objavila dokončno razvrstitev vrednostnih papirjev v načine trgovanja, ki se bo začela uporabljati s 3. aprilom.

Družba KS Naložbe je v obdobju od 20. do 27. marca na Ljubljanski borzi odkupila 104 lastnih delnic v skupni vrednosti 80,08 evra. Skupno število lastnih delnic po teh nakupih se je povzpelo na 15.912, kar predstavlja 0,41 odstotka vseh izdanih delnic, je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Lastne delnice je pridobila tudi družba Hram holding. Kot je objavila na spletni strani Ljubljanske borze, je v obdobju od 27. februarja do 23. marca na Ljubljanski borzi odkupila 642 lastnih delnic v skupni vrednosti 243,96 evra. Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 342.490, kar prestavlja 7,997 odstotka vseh izdanih delnic.