c S
Dom v Bohinju vzorčni primer energetskega pogodbeništva 27.03.2018 17:46 Bohinj, 27. marca (STA) - Prenova doma Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v Bohinju je prvi uspešno izveden pilotni projekt programa energetske prenove stavb v javni lasti po modelu energetskega pogodbeništva z zasebnim investitorjem. Kot je ob današnjem obisku napovedal minister za infrastrukturo, je v načrtu še za 400 milijonov evrov takšnih projektov.

Program se je začel izvajati s pilotnimi projekti energetske prenove doma Bohinj, sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu ter upravnega objekta v Šmarju pri Jelšah. Kot prvega so se konec leta 2016 lotili bohinjskega doma CŠOD, kjer je hkrati potekala celovita prenova objekta.

V projekt energetske sanacije je kot zasebni partner vstopil Petrol in zagotovil precejšnje prihranke pri energiji. Poskrbeli so za zamenjavo energenta, in sicer so kurilno olje nadomestili lesni sekanci, za ogrevanje vode so dodali toplotno črpalko, obnovili so tudi fasado in zamenjali stavbno pohištvo.

Prihranki energije znašajo približno toliko, kolikor energije porabi 20 individualnih hiš. Za varovanje okolja pa je bil pomemben tudi prehod na čistejši energent, je izpostavil minister za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Peter Gašperšič.

Kot je dejal, so energetske prenove prioritetni projekti, in energetska sanacija CŠOD v Bohinju je vzorčni primer, kako naj se takšna sanacija izvaja. Tudi sanacija v izbranih sodnih stavbah že poteka, stavba v Šmarju pri Jelšah pa je v fazi projektiranja. Hkrati so v teku razpisi za nove projekte, ki jih bodo izvajale lokalne skupnosti.

"Energetske prenove sedaj res prehajajo v fazo polnega razmaha tudi na izvedbenem nivoju," je izpostavil Gašperšič in dodal, da je v približno desetletnem obdobju načrtovanih za več kot 400 milijonov takšnih investicij oziroma za 45 milijonov evrov vsako leto. Skupaj naj bi s temi sredstvi prenovili 1,8 milijona kvadratnih metrov površin.

Energetska prenova, ki je potekala sočasno s celovito prenovo CŠOD Bohinj, je bila sicer končana že lanskega junija, dom pa je svoja vrata za šole v naravi ponovno odprl jeseni. Kot je pojasnil direktor CŠOD Branko Kumer, so zdaj še v fazi testiranja sistema, za katerega bo 15 let skrbel Petrol.

Celotna prenova je bila vredna okoli tri milijone evrov, od tega energetska sanacija približno milijon evrov, ostalo pa je bil strošek celovite obnove objekta s statično sanacijo, zamenjavo opreme in ureditvijo sten ter strehe.

Zmogljivosti doma so po prenovi nekoliko manjše, saj je bilo prej na voljo 100 ležišč, zdaj pa jih je 86. S postavitvijo pogradov bi sicer lahko zmogljivosti še povečali. Ne načrtujejo pa širitve v sosednjo, leseno stavbo, ki je statično vprašljiva in spomeniško zaščitena.

Pred časom je bil predlog, da bi se v opuščeno stavbo vselila uprava Triglavskega narodnega parka, vendar se to ni zgodilo. Sedaj pa po Kumerjevih besedah iščejo partnerja, ki bi prevzel ta del objekta in se lotil tržne dejavnosti. "Za našo dejavnost nam obstoječa kapaciteta zadostuje," je poudaril.

Kot je dejal, sicer celoten CŠOD doživlja ekspanzijo povpraševanja v času šolskega leta. Naraščati je začelo tudi povpraševanje za aktivne počitnice, pa tudi starši so se začeli zanimati za družinske počitnice v CŠOD, ki obsega 24 domov in devet dnevnih centrov.

Po prenovi doma v Bohinju so zdaj v vrsti za prenovo še dom v Tolminu, ki ima preveč ležišč, domova v Rakovem Škocjanu in nad Jesenicami, ki potrebujeta energetsko prenovo in širitev zmogljivosti, ter dom v Kranjski Gori, ki potrebuje energetsko sanacijo in delno sanacijo električnih instalacij.