c S
Društvo za razvoj podeželja združuje večino slovenskih LAS 27.03.2018 17:38 Zavrč, 27. marca (STA) - Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP), ki v nevladno mrežo za razvoj podeželja povezuje skoraj 60 institucij in posameznikov iz vse Slovenije, je na današnjem zboru članov nov mandat na čelu društva podelil Alešu Zidarju. Kot je ta povedal za STA, so hkrati obravnavali rezultate dela ter sprejeli program za naslednje štiriletno obdobje.

Omenjena mreža deluje kot povezovalna točka za koordiniranje in podporo celostnemu in trajnostnemu razvoju podeželja, ob tem pa je tudi nacionalna reprezentativna mreža lokalnih akcijskih skupin (LAS) Slovenije, saj jih je kar 32 od skupaj 37 del društva.

"Naši predstavniki sodelujejo v državnih odborih, komisijah in organih in v mednarodnih združenjih, kot so Evropska mreža za razvoj podeželja, evropska Leader mreža za razvoj podeželja, ki združuje več kot 2000 lokalnih akcijskih skupin v Evropski uniji, ter Partnerstvo za podeželsko Evropo," je po zboru pojasnil Zidar.

Njihove aktivnosti so v glavnem usmerjenje v povezovanje lokalnih skupin na strokovni ravni, navzven pa skupine kot reprezentativni predstavniki zastopajo tudi v pogovorih z državo. Med drugim ves čas dajejo različne predloge za spremembe zakonodaje, pri čemer Zidar omenja predvsem težave z agencijo za kmetijske trge, kjer si želijo odprave pretirane birokracije in poenostavitev postopkov za delo z vlogami na razpise.

Organizacijo občnega zbora so letos zaupali LAS Haloze oziroma vodilnemu partnerju - Podeželskemu razvojnemu jedru (PRJ) Halo. Predstavniki skupin so se v Zavrču med drugim seznanili z dobrimi praksami projektov v izvajanju in izvedenih projektih na območju Haloz, med drugim prestrukturiranjem vinogradništva in delovanjem haloške vinarske zadruge, ki posluje kot socialno podjetje.