c S
Krški Kostak v petih letih podvojil prihodke in ustvaril 80 delovnih mest 27.03.2018 13:22 Krško, 27. marca (STA) - Skupina krškega komunalno-gradbenega podjetja Kostak je v preteklem petletnem obdobju ustvarila 4,6 milijona evrov in matična družba štiri milijone evrov čistega dobička. Razvoj dejavnosti in iskanje novih tržnih priložnosti sta ji omogočila, da je lanske prihodke v primerjavi z letom 2013 podvojila. Število zaposlenih se je povečalo za 80.

Predsednik Kostakove uprave Miljenko Muha je na današnji novinarski konferenci v Krškem povedal, da je družba Kostak, ki se uvršča med tri največje zaposlovalce v Posavju, lani ustvarila dober milijon evrov čistega dobička, skupina Kostak pa 1,4 milijona evrov.

Matični Kostak je po predsednikovih podatkih lani ustvaril 59,1 milijona evrov prihodka in sicer 84 odstotkov tega s tržno dejavnostjo ter razliko z gospodarsko javnimi službami.

Skupina je lani ustvarila 68,7 milijona evrov prihodkov. Storitve, zaračunane občanom in gospodarskim družbam v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, zmanjšane za omrežnine in vodna povračila, so na ravni skupine nanesle slabih sedem odstotkov.

Družba Kostak je med drugim lani končala svoj največji projekt oz. gradnjo stanovanjskega kompleksa Zelene Jarše v Ljubljani s 113 stanovanji in z garažno hišo z 200 parkirnimi mesti. Skupna vrednost projekta je znašala 17 milijonov evrov. Ta projekt bodo letos nadaljevali in ga razvili, da bo prodajno vreden od 50 do 60 milijonov evrov. Z družbo Imobilia so namreč tam kupili približno 1,2 hektarja obsegajoče zemljišče, na katerem naj bi zgradili 340 dodatnih stanovanj.

V zadnjih petih letih je matični Kostak za naložbe odštel 11,3 milijona evrov, skupina pa 13,7 milijona evrov. V skupini, ki zaposluje 515 ljudi, letos načrtujejo nekaj manj prihodkov in hkrati dobiček na približno lanski ravni. Zaposliti nameravajo blizu 20 sodelavcev od mesta delovodje navzgor. Matični Kostak sicer zaposluje nekaj več kot 400 ljudi.

V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad pri Krškem so v zadnjih letih okrepljeno razvijali dejavnost obdelave odpadkov in trženja odpadnih surovin ter se vključili v svetovni trg odpadnih surovin. Sekundarne surovine in alternativna goriva prodajajo na domačem trgu, izvažajo jih na Madžarsko in Hrvaško, v Avstrijo, BiH, Slovaško, Italijo, Nemčijo in na Kitajsko.

V centru so lani nadgradili naprave za biološko obdelavo odpadkov, za kar so namenili nekaj več kot milijon evrov. Podjetje vlaga tudi v razvoj komunalnih storitev in skrbi za kakovostno pitno vodo 25.000 uporabnikov. Odpadke odvaža za 10.000 gospodinjstev in 1000 podjetij ter z 310 ekoloških otokov.

Vzdržuje 800 kilometrov cest in 55 hektarov javnih površin. Izvaja tudi številne okoljske akcije. Kot družbeno odgovorno podjetje je Kostak v zadnjih petih letih za sponzorstva in donacije odštel 430.000 evrov.