c S
Esma poskusno v prepoved binarnih opcij in omejitev trgovanja s CFD za male vlagatelje 27.03.2018 13:20 Ljubljana, 27. marca (STA) - Esma je z namenom večje zaščite malih vlagateljev sprejela ukrepe za prepoved trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij in za omejitev trženja, razširjanja ali prodaje pogodb na razliko (CFD), vključno z valutnim trgovanjem forex, za male vlagatelje v EU. Prvi ukrep bo veljal en mesec, drugi pa dva meseca po objavi v evropskem uradnem listu.

Te ukrepe bo Evropski organ za vrednostne papirje in trge (Esma) v naslednjih tednih sprejel v vseh uradnih jezikih EU. Nato bodo ti z datumom začetka uveljavitve objavljeni evropskem v uradnem listu. Veljali bodo tri mesece, pred iztekom bo Esma proučila potrebo po podaljšanju ukrepov za nadaljnje trimesečno obdobje, so danes sporočili iz Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Analize, ki so jih pristojni nacionalni organi opravili na področju trgovanja s CFD (Contract For Difference) v EU, kažejo, da vloženi denar izgubi okoli 80 odstotkov malih vlagateljev. Pri tem se povprečne izgube na stranko gibljejo med 1600 in 29.000 evrov. Analize kažejo še, da tudi pri binarnih opcijah prihaja do stalnih izgub na računih malih vlagateljev.

"Z novimi ukrepi pri trgovanju s CFD se bo zagotovilo, da vlagatelji ne bodo mogli izgubiti več denarja, kot ga vložijo, omejila se bo uporaba finančnih vzvodov in spodbud, vlagatelji pa bodo obveščeni o tveganjih. Pri binarnih opcijah pa je tovrstna prepoved potrebna zaradi značilnosti samih produktov, da se zaščitijo vlagatelji," je povedal predsednik Esme Steven Maijoor.

Esma je tako skupaj s pristojnimi nacionalnimi organi ugotovila, da obstaja resen zadržek glede zaščite pri ponudbah binarnih opcij in CFD malim vlagateljem. Razlogi za to so kompleksnost, pomanjkanje preglednosti, razkorak med pričakovanim donosom in tveganjem izgube ter težave, povezane z njihovim trženjem in razširjanjem. Glede na čezmejno naravo teh produktov je potreben vseevropski pristop.

Esma bo tako omejila finančni vzvod za malega vlagatelja ob odprtju pozicije med 30:1 in 2:1, in sicer 30:1 za glavne valutne pare, 20:1 za manj pomembne valutne pare, zlato in glavne delniške indekse, 10:1 za blago, razen zlata in manj pomembnih delniških indeksov, 5:1 za posamezne lastniške instrumente in vse druge referenčne vrednosti ter 2:1 za kriptovalute.

Ukrepi vključujejo pravilo, s katerim se bo za posamezni računa določila standardna stopnja kritja v višini 50-odstotnega minimalnega zahtevanega kritja, pri kateri bodo morali ponudniki zapreti eno ali več odprtih pozicij CFD malih vlagateljev. Med drugim vključujejo še zaščito pred negativnim saldom na osnovi posameznega računa, s čimer se bodo vsesplošno zajamčeno omejile izgube.