c S
Stražani proti dejavnosti, pri kateri je lani v Zalogu zagorelo 27.03.2018 08:34 Straža, 27. marca (STA) - Straški občinski svetniki so na ponedeljkovi izredni seji soglasno sprejeli odlok o dopolnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zalog, ki po tamkajšnjem požaru tam ne dovoli več predelave odpadkov. S sprejetjem omenjenega odloka so želeli zagotoviti, da družba Ekosistemi omenjene dejavnosti tam več ne bo opravljala.

Straški župan Dušan Krštinc je po omenjeni seji povedal, da so svetniki sprejeli sklep, ki navaja, da se izvzameta kakršnakoli obdelava in skladiščenje odpadkov, ki ne nastanejo na območju zaloške gospodarske cone. V omenjeni spremembi so še določena druga določila, predvsem glede nadzora.

Novih okoljevarstvenih dovoljenj za obdelavo odpadkov in njihovo skladiščenje na zaloškem območju tako ne bo možno več pridobivati, je še pojasnil.

Sicer so se straški svetniki seznanili tudi s potekom sanacije požarišča podružnice podjetja Ekosistemi in z razlogi za njen zastoj.

Direktor Ekosistemov Gregor Kovačič je ponovil pojasnila, ki jih je pred mesecem sporočil medijem. Kot je dejal, je sanacija pogorišča novembra zastala, Ekosistemi pa so se, potem ko jim je ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo pritožbo zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja za pogorelo podružnico, pritožili na upravnem sodišču.

Po Kovačičevih podatkih je sicer na pogorišču še vedno približno 5000 kubičnih metrov odpadkov, možnost za njihovo odstranitev je izvoz na sežig v tujino, saj so zmogljivosti slovenskih sežigalnic odpadkov zasedene. Ker pa imajo odpadki prenizko kalorično vrednost za sežig, bi jih moralo podjetje predhodno obdelati. Vanje bi moralo vmešati sveže odpadke, česar pa ne more storiti brez veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pridobitve novega.

Podjetje ima poleg mešanja odpadkov oz. sežganine na voljo še sicer hitrejši postopek homogenizacije, ki ga bodo uporabili, če jim ga bosta okoljsko ministrstvo in lokalno okolje dovolila.

Glede nezgorjenih odpadkov je Kovačič dejal, da je edina možnost zanje izvoz na Hrvaško, ki naj bi edina dovoljevala tovrsten uvoz. Tako zdaj čakajo na hrvaško uvozno dovoljenje, v primeru, da bodo v obeh primerih uspešni, pa bi lahko po strokovnem mnenju odpadke s pogorišča odstranili do najkasneje avgusta.

Sicer pa bi Ekosistemi radi v Zalogu čim prej nadaljevali z drugo proizvodnjo, je še opozoril Kovačič.

Seje se je udeležil tudi predstavnik civilne pobude Zalog-Loke Franc Plut, ki je sprejetje omenjenega odloka pozdravil, hkrati pa poudaril, da civilna iniciativa kazensko odgovornost terja ne samo zaradi požara, temveč tudi za onesnaževanje, ki naj bi se na območju Zalogu dogajalo v preteklih letih. Hkrati terjajo učinkovito sanacijo pogorišča, je še dodal.

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi, ki se v Zalogu pri Straži ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je zagorelo 20. julija lani.

Nasprotniki pogorelega obrata so kmalu po požaru zahtevali ukinitev dejavnosti te družbe. Straški svetniki so na izredni seji avgusta lani sprejeli več sklepov glede sanacije in odprave posledic požara. Začeli so tudi postopek spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Zalog.

Kriminalistična preiskava vzroka požara še poteka. Prav tako še ni sodne preiskave v primeru kazenskih ovadb zaradi povzročitve splošne nevarnosti ter obremenjevanja in uničevanja okolja, ki so jih proti odgovorni osebi podjetja na okrožno državno tožilstvo v Novem mestu vložili novomeški kriminalisti.