c S
Znani rezultati razpisa za zaposlovanje mladih učiteljic in učiteljev 27.03.2018 07:19 Ljubljana, 26. marca (STA) - Ministrstvo za izobraževanje je objavilo rezultate javnega razpisa za izbor operacij Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018. Kot so sporočili z ministrstva, je na razpis v roku prispelo 113 prijav, med njimi je ministrica Maja Makovec Brenčič potrdila izbor in sofinanciranje 74 projektov v skupni vrednosti 1.225.440 evrov.

Na javni razpis, ki je bil objavljen decembra in s popravkom še januarja, je v roku prispelo 113 vlog. Komisija za izvedbo javnega razpisa je ministrici za izobraževanje, znanost in šport Makovec Brenčičevi v izbor predlagala 74 prijav, od tega 26 operacij v vzhodni kohezijski regiji in 48 operacij v zahodni kohezijski regiji. Skupna ocenjena vrednost oziroma strošek za vzhodno kohezijsko regijo znaša 430.560 evrov, za zahodno kohezijsko regijo pa 794.880 evrov. Ministrica je potrdila izbor in sofinanciranje 74 projektov v skupni vrednosti 1.225.440 evrov.

V vzhodni kohezijski regiji bo največ sredstev iz razpisa, skoraj 50.000 evrov, prejela Osnovna šola Juršinci. Enak znesek lahko pričakujeta tudi ljubljanska Osnovna šola Danile Kumar in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana iz zahodne kohezijske regije.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Z javnim razpisom želijo prispevati k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve mladih do vključno 29 let na področju vzgoje in izobraževanja. Obenem s tem prispevajo k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela vlada, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja, so še zapisali na ministrstvu.