c S
Mestna občina Novo mesto pripravila predlog razvojne strategije do leta 2030 26.03.2018 15:37 Novo mesto, 26. marca (STA) - Mestna Občina Novo mesto je danes predstavila predlog lastne razvojne strategije do leta 2030, ki je od prejšnjega ponedeljka v javni obravnavi. Strategija razvoja novomeške občine v središče postavlja kakovostno življenje vseh občanov in predvideva tri razvojne stebre - okolje in prostor, družbene dejavnosti ter gospodarske družbe in podjetništvo.

Novomeški župan Gregor Macedoni je na današnji novinarski konferenci povedal, da želi občina do leta 2030 nadaljevati po poti do pametne, vključujoče in trajnostne občine, ki omogoča spodbudno okolje za delo, bivanje in druženje.

Izdelavo predloga strategije je koordiniral Razvojni center Novo mesto. Po besedah njegove predstavnice Tjaše Kump Murn ta novomeško občino obravnava kot celoto, skupaj s podeželjem, pomembnejšimi lokalnimi središči in z Novim mestom kot mestnim središčem.

Kot med drugim ugotavljajo njeni snovalci, je namreč ločnica med podeželskim in mestnim občinskim območjem "zelo majhna", "blagostanje občanov" pa bodo lahko dosegli "le s sinergijo med obema območjema".

Kot razvojne izzive med drugim navaja zdravo in prijetno bivalno ter delovno okolje, privlačno za njegove prebivalce in prišleke.

Potem okrepljen razvoj malega podjetništva in ustvarjanje novih bolj dobičkonosnih delovnih mest, kakovostne gospodarske površine, nova delovna mesta na področju kmetijstva in povečanje kmetijskih zemljišč, povezovanje na različnih ravneh turizma, okrepitev lokalne samooskrbe, varno oskrbo s pitno vodo in urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Še manj obremenjeno in onesnaženo okolje, čist zrak, okrepitev energetske učinkovitosti, energetsko neodvisnost in samozadostnost, informacijsko-tehnološko napredno družbo, celostno načrtovanje mobilnosti, varne poti za pešce in kolesarje, izboljšano prometno infrastrukturo, urejene vodotoke, zagotovitev ustreznih stanovanj, funkcionalnost zelenih površin, potencial naravne in kulturen dediščine, prenovo in oživitev mestnega jedra, trajno vključevanje starejših in podobno.

Občina želi omogočiti kakovostno, zdravo, varno in čisto bivalno okolje, urejeno infrastrukturo, zagotoviti bližino med krajem bivanja in delovnim mestom, dostopno zdravstveno oskrbo, otroško varstvo in šolstvo ter dostopnost uradov. Zagotoviti želi tudi možnosti za rekreacijo in druge prostočasne aktivnosti.

Občina skuša s svojimi dejanji v največji meri vključevati vse prebivalce in ključne deležnike, so med drugim zapisali v omenjeni strategiji.

Omenjeni predlog bodo po njegovem sprejetju dopolnjevali, v javni razpravi je do 16. aprila.