c S
Ministrstvo ne podpira zamisli o poravnavi glede razlaščencev 23.03.2018 21:20 Ljubljana, 23. marca (STA) - Ministrstvo za finance ne podpira zamisli o zakonsko predpisani poravnavi glede imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ker bi ta pomenila poseg v ustavno varovano pravico do sodnega varstva in bi bila v neposrednem nasprotju z odločbo ustavnega sodišča iz oktobra 2016, so danes navedli na ministrstvu.

Finančno ministrstvo se je s tem odzvalo na odprto pismo odhajajočega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca predsedniku republike Borutu Pahorju, v katerem je obsodil besede njegovega svetovalca Franceta Arharja, da se bo moral vsak kandidat za guvernerja opredeliti do sanacije bank in da je urad "oškodovane v sanaciji" pozval k razmisleku o poravnavi, pri čemer je navedel, da v zvezi s tem pričakuje tudi odziv ministrstva.

"Ministrstvo za finance je korespondenco med društvom MDS in uradom predsednika republike prejelo posredno, prek DZ, od koder smo bili v okviru posvetovanj o predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank zaprošeni, da se do obeh pisem opredelimo. V odzivu smo ponovili naša znana stališča, ki smo jih poleg naslovnikov v DZ poslali neposredno tudi društvu MDS," so zapisali na ministrstvu.

Spomnili so, da je ustavno sodišče oktobra 2016 odločilo, da določbe zakona o bančništvu, ki so urejale (materialno) podlago za izrek izrednih ukrepov v letih 2013 in 2014, niso v neskladju z ustavo. Zaradi odsotnosti posebnih procesnih pravil za odškodninske spore nekdanjih imetnikov proti Banki Slovenije pa je ustavno sodišče za neustaven spoznalo 350.a člen zakona o bančništvu, zato je DZ naložilo, naj odpravi ugotovljeno protiustavnost in poskrbi za ureditev, ki bo omogočala ustavnoskladno uveljavitev pravice do sodnega varstva za vse morebitne že vložene in bodoče odškodninske tožbe proti Banki Slovenije v zvezi z izbrisi kvalificiranih pravic na podlagi zakona.

Ministrstvo za finance je po dolgotrajnih in intenzivnih usklajevanjih z zainteresirano in strokovno javnostjo pripravilo predlog zakona, ki sledi odločbi ustavnega sodišča in predpisuje postopek sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti. Vlada je predlog zakona potrdila novembra lani, trenutno pa je v parlamentarnem postopku.

Ministrstvo ne podpira zamisli o zakonsko predpisani poravnavi. "Osnova za poravnavo je svobodna volja strank - v tem okviru pa imajo potencialne pravdne stranke, t. j. Banka Slovenije in nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti bank, že v skladu z veljavno zakonodajo možnost skleniti (sodno) poravnavo," so še navedli.