c S
Na kratko iz gospodarstva 23.03.2018 21:20 Ljubljana, 23. marca (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba Sij je v torek z družbo Dilon sklenila aneks k posojilni pogodbi iz lanskega marca, s katerim ji je podaljšala rok vračila 2,1 milijona evrov posojila do 20. marca 2019, ter aneks k posojilni pogodbi iz novembra 2015, s katerim ji je podaljšala rok vračila treh milijonov evrov posojila prav tako do 20. marca 2019.

Nadzorni svet Tovarne olja Gea je na današnji seji potrdil in sprejel letno poročilo za leto 2017, se seznanil s predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter soglašal s predlaganim sklicem skupščine delničarjev, ki bo 11. maja ob 10. uri na sedežu družbe. Nadzorniki so se seznanili tudi s poslovanjem v letošnjem januarju ter z likvidnostjo in solventnostjo družbe.

Okrožno sodišče v Ljubljani je v četrtek sklenilo, da se na podlagi delitvenega načrta družbe Datalab Tehnologije od te družbe oddeli njen del, ki ga prevzame novoustanovljena prevzemna družba za upravljanje družb Datalab AH. Soglasje k delitvi z ustanovitvijo nove družbe je bilo sprejeto na skupščini družbe Datalab Tehnologije 12. februarja letos.