c S
Leto 2017 rekordno za mariborski turizem 26.03.2018 07:05 Maribor, 25. marca (STA) - Lanska turistična sezona je bila tako za Maribor kot za celotno območje destinacije Maribor-Pohorje znova rekordna. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, so hotelirji v letu 2017 ustvarili osem odstotkov več nočitev, mesto pa je obiskalo 14 odstotkov več gostov kot leto prej. Štajersko prestolnico je obiskalo 178.686 turistov.

Največ gostov so v mestu beležili v poletnih mesecih juniju, juliju in avgustu, ko je bila nekoliko daljša tudi doba njihovega bivanja. Rast so lani beležili tudi na ravni celotne destinacije, ki jo je obiskalo 220.362 turistov oz. 12 odstotkov več kot leta 2016. Rast pripisujejo predvsem večjemu številu tujih gostov, ki jih je bilo kar 85 odstotkov.

Največ turistov je prišlo iz Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije in Poljske, najdlje pa so se v mestu in na Pohorju zadržali Italijani, Hrvati in Srbi.

Ponudniki nočitvenih zmogljivosti so lani v Mariboru ustvarili lani 331.763 nočitev, osem odstotkov več kot leto prej, število nočitev na območju destinacije pa je bilo višja za šest odstotkov. Večji obisk v primerjavi z letom prej beležita tudi Turistično informacijski center (TIC) Maribor in Hiša Stare trte, kjer se je zvrstilo za dobro petino več obiskovalcev.

Kot ugotavlja direktorica zavoda Doris Urbančič Windisch, trendi kažejo, da postaja destinacija Maribor - Pohorje vse bolj privlačna za goste, njena ključna ponudba pa temelji na aktivnem oddihu, neokrnjeni naravi, gastronomskih doživetjih in kulturnem turizmu.

Prav omenjene možnosti je zavod lani aktivno promoviral na 12 turističnih sejmih, devetih work shopih in treh borzah v državah, kot so Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Turčija, Srbija in Hrvaška. V organizaciji in ob podpori zavoda so izpeljali preko 300 odmevnih dogodkov in prireditev, ki se v glavnem navezujejo na kulturno dediščino ter vino in kulinariko.

"Turizem je ena najhitreje rastočih gospodarskih dejavnosti, kjer smo v zadnjem obdobju dosegli velike rezultate v smislu privabljanja tujih turistov. Kljub temu pa imamo še neizkoriščene potenciale, saj prihodki rastejo počasneje od števila turistov, zato primanjkuje sredstev za obnovo infrastrukture in razvoj novih produktov z visoko dodano vrednostjo," pravi Urbančič Windischeva.

Prav to bodo po njenih besedah izzivi, s katerimi se bodo soočali tudi v letu 2018, ko bodo in že sodelujejo v številnih mednarodnih in regionalnih projektih.