c S
Nadaljevanje pogajanj med Gorenjevo upravo in sindikatom po praznikih 23.03.2018 15:03 Velenje, 23. marca (STA) - Pogajanja med Gorenjevo upravo in sindikatom Skei glede nove podjetniške kolektivne pogodbe se bodo nadaljevala po velikonočnih praznikih. Danes sta sindikat in uprava pregledala vse člene pogodbe, ki jih je še treba uskladiti, v nadaljevanju pogajanj pa bosta obe strani predstavili svoja stališča, je za STA povedal sindikalist Žan Zeba.

Uprava je s sindikatom 9. marca dosegla sporazum o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe, ki naj bi jo uskladili najpozneje do 20. aprila.

Delavce Gorenja je januarja razburila odpoved podjetniške kolektivne pogodbe iz leta 1991, ki po oceni vodstva podjetja ne ustreza več aktualnim razmeram. Spor je zanetilo skrajšanje dopusta; uprava je predlagala, da se ta skrajša za štiri do pet dni, sindikat pa je pripravljen pristati na skrajšanje dopusta le za dva dni. Ker uprava ni želela preklicati odpovedi omenjene pogodbe, je sindikat Skei za 14. marec napovedal dveurno stavko v vseh treh izmenah.

Po doseženem sporazumu in umiku preklica obstoječe kolektivne pogodbe pa je sindikat Gorenja stavko preklical. Po navedbah Gorenjeve uprave je bila sicer januarska odpoved podjetniške kolektivne pogodbe povsem zakonita in legitimna, a je vodstvo družbe kljub temu storilo korak nazaj, enako pa so storili tudi v sindikatu.

"Tako lahko zagotovimo ne le nadaljevanje pogajanj o novi kolektivni pogodbi, temveč tudi njihov čimprejšnji zaključek. Ker ostaja odprtih le še nekaj vprašanj, smo prepričani, da jih lahko rešimo v mesecu dni ter tako zagotovimo družbi Gorenje in njenim zaposlenih sodobno in uravnoteženo kolektivno pogodbo, ki bo ustrezala času in razmeram na trgu, zaposlenim pa zagotovila socialno varnost," je po doseženem sporazumu povedal predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac.