c S
Koncesijska pogodba za HE na srednji Savi po medresorskem usklajevanju čaka na vlado 23.03.2018 09:15 Ljubljana, 23. marca (STA) - Vlada, ki opravlja tekoče posle, bi morda lahko še v tem mandatu sklenila dolgo pričakovano koncesijsko pogodbo za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Kot so pojasnili za STA, so bili dokumenti v medresorskem usklajevanju že prejšnji mesec. "Zato bi jih bilo mogoče dokončno uskladiti in podpisati že v tem mandatu," so navedli na vladi.

Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki mu je vlada decembra 2005 podelila koncesijo za rabo vode, je z Gen energijo in Savskimi elektrarnami Ljubljana novembra 2011 sklenil družbeno pogodbo o gradnji 1,3 milijarde evrov vredne verige vodnih elektrarn na srednji Savi, vendar pa do te še ni prišlo, saj HSE še vedno čaka na podpis koncesijske pogodbe, ki bo omogočala začetek gradnje. Odprta vprašanja glede sklepanja pogodbe naj bi vlada obravnavala na seji prejšnji teden, vendar pa končne odločitve še ni.

Z izvedbo projekta bi se predvidoma izgradila veriga desetih hidroelektrarn na srednji Savi - Suhadol, Trbovlje, Renke, Ponoviče, Kresnice, Jevnica, Zalog, Šentjakob, Gameljne in Tacen.

HSE je prvi osnutek koncesijske pogodbe pripravila že marca 2006, ko so sledila prva usklajevanja. "Projekt hidroelektrarn na srednji Savi se odvija, vendar ne po pričakovanih terminskih planih koncesionarja. Vse kaže, da na pristojnem ministrstvu ni dovolj velike politične volje za uskladitev internih interesov za izpolnitev sprejetih obvez Republike Slovenije v okviru EU na področju obnovljivih virov energije," na spletni strani navaja HSE. Prvotni načrt je predvideval realizacijo med leti 2009 do 2025, vendar pa se ta ne bo uresničil.

Od avgusta lani vodi in usklajuje vse postopke med lokalnimi skupnostmi, koncesionarjem in vlado neposredno kabinet predsednika vlade. Tam so za STA pojasnili, da se je v preteklih mandatih usklajevanje glede sklenitve pogodbe prekinjalo. "Večkrat tudi zaradi različnih pogledov na učinke takih projektov ter problemov zaradi zagotovitve finančnih sredstev, predvsem financiranja infrastrukturnega dela teh energetskih projektov," so navedli.

Pri izvajanju projekta gre za povezavo med vsemi sinergijskimi učinki med energetskim in infrastrukturnim delom, lokalnimi skupnostmi in državo. "Na enak način pripravljamo vse za začetek izgradnje hidroelektrarne Mokrice, zadnje v verigi na spodnji Savi, že v prvi polovici letošnjega leta," so pojasnili.

"Vlada sedaj opravlja le tekoče posle. Dejstvo je, da so bili pripravljeni dokumenti glede sklenitve koncesijske pogodbe za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi v medresorskem usklajevanju že prejšnji mesec. Zato bi jih bilo po našem mnenju mogoče dokončno uskladiti in podpisati že v tem mandatu," so dodali.

Vprašanje gradnje hidroelektrarn na srednji Savi je skušal rešiti tudi poslanec koalicijske DeSUS Ivan Hršak, vendar pa DZ ni soglašal z njegovim predlogom zakona, po katerem bi se koncesija podelila neposredno družbi Srednjesavske elektrarne, ki je v 100-odstotni lasti HSE, za dobo 50 let. Koncesionar bi vsako leto državi plačal 10 odstotkov vrednosti proizvedene električne energije in vodno povračilo. Državni prostorski načrti za prve tri hidroelektrarne (Suhadol, Trbovlje in Renke) bi morali biti po njegovem izdelani do leta 2021. Denar za gradnjo bi po predlogu zagotovila vodni in podnebni sklad; če v njih ne bi bilo dovolj sredstev, pa bi lahko vlada manjkajoča sredstva zagotovila tudi iz integralnega proračuna.