c S
Po podatkih sindikata doslej Furs vrnil preplačila več kot sto delavcem migrantom 23.03.2018 08:13 Maribor, 22. marca (STA) - Nekaj več kot 100 delavcev je od finančne uprave (Furs) že prejelo vračilo nezakonito odmerjene in preplačane dohodnine, so danes sporočili iz Sindikata delavcev migrantov Slovenije (SDMS). Ob tem opozarjajo, da Furs vrača denar le tistim, ki so ga terjali po sodni poti, česar pa mnogi zaradi različnih razlogov niso storili.

Kot so sporočili iz SDMS, je Furs izdal več kot 1000 odločb na podlagi samoprijav, pri katerih so delavci migranti izgubili svoje pravice do uveljavitve olajšav. Prek odvetniških pisarn SDMS je pravno varstvo poiskalo le okoli 300 ljudi in ti so upravičeni do vračila, navaja sindikat.

"Mnogi, ki pa pravnega varstva niso poiskali, saj niso zmogli stroškov sodnega postopka ali so zaupali v pravno državo in pravilno presojo uradov, ki delujejo v njej, pa ne," opozarjajo v sindikatu.

"In to kljub temu, da je julija 2017 vrhovno sodišče odločilo, da je različno obravnavanje davčnih zavezancev, ki so davčno napoved vložili na podlagi samoprijave, in zavezancev, ki so davčno napoved oddali v predpisanih rokih, nezakonito ter v nasprotju s temeljnimi načeli davčnega in ustavnega prava," poudarjata odvetnika SDMS Davor Ozmec in Slavko Vesenjak.

Podpredsednica SDMS Barbara Pregl Breznik pa dodaja, da se je država "na račun delavcev migrantov neupravičeno obogatila za skoraj pet milijonov evrov", in opozarja, da so mnogim izdanim izračunom zaradi visokih zneskov sledili rubeži, prodaje premoženja, razpadale so celo družine.

V sindikatu navajajo, da stališče ministrstva za finance, da vrne denar le tistim, ki so svojo pravico iskali po sodni poti, ostalim pa ne, ostaja nespremenjeno kljub več sestankom na ministrstvu, na katerih so skupaj z odvetnikoma želeli pokazati na stisko teh ljudi. V SDMS verjamejo, da so vsi davčni zavezanci, ki so zaradi nezakonitih odločb Fursa plačali previsoko dohodnino, upravičeni do vračila preplačane dohodnine.

Na Fursu pa so danes za STA pojasnili, da je vrhovno sodišče v svoji odločitvi, izdani julija lani, glede uveljavljanja olajšav in stroškov pri vložitvi davčne napovedi za odmero dohodnine na podlagi samoprijave v zvezi s čezmejnimi delavci migranti zavzelo stališče, ki je drugačno, kot je bila dotedanja upravno-sodna praksa.

A ob tem dodajajo, da je bilo stališče vrhovnega sodišča mogoče upoštevati zgolj v postopkih, ki ob izdaji sklepa sodišča še niso bili pravnomočno končani. To so postopki, ki so bili v fazi reševanja pritožbe oz. upravnega spora. Na pravnomočno zaključene zadeve pa sklep sodišča ne vpliva in je davčni organ v teh primerih ni mogel upoštevati, pojasnjujejo na Fursu.

Pravnomočne sodne odločbe je mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih in po postopkih, določenih z zakonom, to je z izrednimi pravnimi sredstvi.

Sprememba stališča ali sodne prakse oz. drugačna interpretacija zakona pa ni tak razlog, zaradi katerega bi se lahko izpodbijalo pravnomočno sodno odločbo. Do vračila davka so tako upravičeni tisti zavezanci, ki so vložili ustrezna pravna sredstva, ali prek SDMS ali kako drugače, navaja Furs.

Davčni zavezanec, ki meni, da je odločitev davčnega organa nezakonita in nepravilna, ima pravico do pritožbe ali drugega pravnega sredstva, s katerim zavaruje svoje pravice. Ob tem Furs navaja še, da davčni zavezanci za vloge in odločbe v davčnem postopku ne plačujejo upravnih taks. Strankam v slabšem premoženjskem stanju pa je tudi na podlagi zakona o sodnih taksah in zakona o brezplačni pravni pomoči zagotovljena pravica do dostopa do sodišča in možnost uveljavljanja pravnih sredstev zoper odločitev davčnega organa.

Na Fursu sicer s podatki o tem, koliko zavezancem v teh primerih so doslej že vrnili preplačano dohodnino, nimajo.