c S
Priznanje za poslovno odličnost 2017 v roke UKC Ljubljana 23.03.2018 07:43 Portorož, 22. marca (STA) - V Portorožu so danes slovesno obeležili 20 let priznanja RS za poslovno odličnost. 15 dosedanjim prejemnikom priznanj za poslovno odličnost se je pridružil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Za spodbujanje organizacij k vpeljavi poslovne odličnosti je vlada sicer v začetku leta sprejela tudi strategijo poslovne odličnosti do leta 2030.

UKC Ljubljana je v postopku ocenjevanja prejel nad 400 točk in bo tako upravičen do mednarodno priznanega certifikata Prepoznani v odličnosti - 4 zvezdice, ki ga bo lahko uporabljala naslednji dve leti. V letošnjem postopku ocenjevanja so sicer sodelovale tudi Celjske mesnine, ki pa so kasneje odstopile od ocenjevanja, je na novinarski konferenci pred prireditvijo povzel predsednik razsodniške skupine Anton Petrič.

Vseh 15 omenjenih organizacij, dosedanjih prejemnikov priznanj je na današnji slovesnosti sicer prejelo tudi posebne zahvalne listine zaradi prispevka pri oblikovanju poslovno odličnega okolja v Sloveniji. Posebni zahvalni listini sta si ob tem prislužila novomeški TPV za svojo promocijsko vlogo in Vojko Križman.

V 20 letih od izvedbe prvega razpisa za priznanje RS za poslovno odličnost ter ocenjevanja prirediteljev so podelili 15 priznanj ter ocenili prek 100 organizacij, je spomnil direktor urada za meroslovje Samo Kopač.

Pri tem so v celoti prevzeli metodologijo Evropske fundacije za kakovost in management (EFQM) kot tudi njihove kriterije modela odličnosti ter jih vgradili v sistem državne nagrade za poslovno odličnost. "Vse te aktivnosti se zrcalijo v izjemnih rezultatih, ki jih je Slovenija kot majhna država zabeležila na področju poslovne odličnosti," je ocenil Kopač.

Minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek je priznal, da so se v zadnjem obdobju ubadali s tem, da so se na ocenjevanje poslovne odličnosti prijavljale pretežno organizacije iz javnega sektorja, da pa bi želeli k temu v večji meri spodbuditi tudi gospodarstvo. S spremembo zakona, s katero bi poslovno odličnost prestavili pod okrilje agencije Spirit in s tem v okolje gospodarstva, si minister nadeja, da bodo spodbudili večjo konkurenčnost pri pridobitvi priznanja.

Je pa Počivalšek izpostavil tudi sprejem strategije poslovne odličnosti do leta 2030, ki je bila ob velikih naporih in usklajevanjih sprejeta s širokim konsenzom. To dejstvo je pozdravil tudi Kopač, ki v tem vidi dobro popotnico k implementaciji same strategije.

Kot je pojasnil direktor urada za meroslovje, trenutno manjkajo temelji, na podlagi katerih bi prišli do postopne sistematične vpeljave poslovne odličnosti v podjetjih. V okviru strategije so sicer identificirali štiri ključne cilje, ki ji bodo pomagali pri tem, in sicer: institucionalizacija poslovne odličnosti od vlade navzdol, ustanovitev vstopnih shem, promocija poslovne odličnosti na vseh ravneh ter javni sektor kot zgled poslovne odličnosti tudi za gospodarstvo.