c S
Objavljen razpis za direktorja ptujske bolnišnice 23.03.2018 08:48 Ptuj, 23. marca (STA) - Ptujska bolnišnica je danes objavila razpis za direktorja. Kandidati, ki jih zanima štiriletni mandat vodenja omenjenega zavoda, morajo vloge skupaj s programom dela in razvoja bolnišnice ter vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddati v dveh tednih od objave razpisa. O morebitni izbiri bodo obveščeni v 30 dneh.

Kot je še razvidno iz razpisa, je za mesto direktorja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj potrebna univerzitetna izobrazba, najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji, državljanstvo Slovenije in aktivno znanje slovenskega jezika.

Sedanjemu direktorju Andreju Levaniču, ki je že napovedal vnovično kandidaturo, se je mandat sicer iztekel 14. marca, a je svet zavoda postopek objave javnega razpisa začel šele dva dneva prej, saj se je na vladni strani zavlekla potrditev njenih predstavnikov v svetu zavoda.

Prispele vloge in njihovo ustreznost bo najprej pregledala tričlanska razpisna komisija na čelu s predsednikom sveta Bojanom Pahorjem, nato pa bo svet zavoda s kandidati za mesto direktorja pred odločitvijo morda opravil tudi razgovore. Vse dotlej bo ptujsko bolnišnico kot v. d. direktorja vodil Levanič.

Ptujska bolnišnica je ob koncu leta zabeležila skoraj 4,5 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, a je to le posledica interventnega zakona, ki so ga bile za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov deležne tudi ostale slovenske bolnišnice.

V skladu s tem je bolnišnici pripadlo dobrih 6,1 milijona evrov, brez te finančne injekcije pa bi leto 2017 sklenila s skoraj 1,7 milijona evrov izgube. Bolnišnica, ki bo po zadnjih informacijah iz vlade vendarle dočakala gradnjo urgentnega centra, je tako zdaj v celoti likvidna, pokrila je velik del nakopičene pretekle izgube, svoje obveznosti pa poravnava tekoče.