c S
Na kratko iz gospodarstva 22.03.2018 17:07 Ljubljana, 22. marca (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Nadzorni svet Gorenjske banke se je na današnji seji seznanil z revidiranim poročilom o poslovanju v letu 2017. Banka je ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega delovanja, kar predstavlja 16-odstotno rast, medtem ko se je čisti dobiček povečal za tri odstotke na 6,5 milijona evrov. "Tako z vidika doseženih stopenj rasti kot z vidika dobičkonosnosti je bilo leto 2017 za Gorenjsko banko najuspešnejše v zadnjem srednjeročnem obdobju," so sporočili iz banke in dodali, da so rezultati presegli načrte. Nadzorniki so se seznanili tudi s potekom formalnih postopkov, vezanih na spremembo v sestavi uprave banke - s 1. aprilom namreč funkcijo nadomestnega člana oz. predsednika uprave prevzema dosedanji prvi nadzornik David Benedek. Dosedanji prvi mož banke Andrej Andoljšek, ki bo s 1. aprilom prevzel vodenje Addiko Bank, bo mandat končal z 31. marcem.

Sportina Group je na prvi pomladni dan v nakupovalnem središču Supernova v Zadru odprla šest novih trgovin: XYZ Premium Fashion Store, Sportina, Armani Exchange, Superdry, Esprit in Parfois. S tem je na Hrvaškem odprla svojo 100. trgovino, so danes sporočili iz družbe, ki je ta teden na sedežu v Lescah odprla tudi povezovalno platformo za hitrejši digitalni razvoj podjetja Digi Hub, v katerem nameravajo povezovati Sportinine talente z zunanjimi strokovnjaki za uvajanje najnovejših tehnologij v delovanje podjetja.

Nadzorni svet družbe Nama je danes za članico uprave družbe imenoval Matejo Erman. Petletni mandat ji bo začel teči 1. junija letos, je Nama objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je rok za oddajo zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna podaljšala do 18. aprila do 16. ure, pri čemer se število delnic, ki so naprodaj, poveča za 80 na skupno 170.209 delnic, kar predstavlja 24,58 odstotka osnovnega kapitala družbe. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni, so Terme Dobrna danes objavile na spletni strani Ljubljanske borze. DUTB prodaja 161.918 delnic oz. 23,38-odstotni delež, mali delničar pa 8291 delnic oz. 1,2-odstotni delež. DUTB je delež pridobila z unovčitvijo zastavne pravice za poplačilo svojih terjatev v stečajnem postopku družbe Zvon Ena Holding.

Postopek preventivnega prestrukturiranja družbe Terme Čatež je pravnomočno končan, je danes na Ajpesu objavilo Okrožno sodišče v Krškem. V postopku je najprej Okrožno sodišče v Krškem, po pritožbi pa tudi Višje sodišče v Ljubljani zavrglo zahtevo za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju. Sodišči sta ugotovili, da družba zahtevi med drugim ni predložila notarsko overjenega izvirnika sporazuma. Družba je pojasnjevala, da bo pretežni del svojih finančnih obveznosti prestrukturirala z refinanciranjem svojih obstoječih finančnih obveznosti s sklenitvijo posojilnih pogodb, in sicer pogodbe z Gorenjsko banko in Abanko iz septembra lani ter pogodbe s skladom York Global Finance Offshore BDH iz oktobra lani, kažejo sklepi sodišč. Terme Čatež so nato novembra objavile, da so z dvema kreditoma z ročnostjo sedmih let poplačale vse svoje obveznosti do bank.

Kontrolo zračnega prometa Slovenije bo še naprej vodil Franc Željko Županič. Kot kaže vpis v sodni register, je danes začel nov petletni mandat na mestu direktorja družbe v 100-odstotni državni lasti. Županič je na čelu Kontrole zračnega prometa Slovenije od leta 2008.