c S
Za sistem informacijske podpore integrirane preventive dva milijona 22.03.2018 16:02 Ljubljana, 22. marca (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla dva milijona vreden projekt informacijske podpore integrirane preventive v zdravstvenih domovih. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 1,6 milijona evrov, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Projekt vsebinsko dopolnjuje javni razpis nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Z projektom želijo informacijsko podpreti integrirano preventivo v zdravstvenih domovih, v okviru katere se preventivna dejavnost razvija in upravlja.

Razvita rešitev bo omogočala sistematično spremljanje uspešnosti preventivnih intervencij v sistemu zdravstvenega varstva, pospešitev procesov dela v centrih za krepitev zdravja, podporo in okrepitev komunikacij med izvajalci. Sistem integrirane preventive bo predstavljal horizontalno raven, ki se bo dopolnjevala z vertikalno ravnjo nacionalnega zbiranja podatkov in skupaj bosta predstavljali ter zaokrožili celoto pogleda, obravnave in skrbi za državljana.

Projekt se bo izvajal v 25 zdravstvenih domovih, ki so bili izbrani na omenjenem javnem razpisu.