c S
Do družbe Kolosej zabavni centri 53 milijonov evrov terjatev 22.03.2018 13:20 Ljubljana, 22. marca (STA) - V stečaju družbe Kolosej zabavni centri je 92 upnikov prijavilo za 59,8 milijona evrov terjatev, od tega jih je stečajni upravitelj priznal za 53,4 milijona evrov. Največji del terjatev je pogojnih, in sicer je bila družba Kolosej zabavni centri porok družbama Kolosej kinematografi in Onisac pri najemanju posojil.

Kot je razvidno iz danes na spletni strani Ajpesa objavljenega osnovnega seznama preizkušenih terjatev, je največji upnik družba Ledava Investicije, ki ima za 14,9 milijona evrov terjatev. Gre za več posojil, pri katerih družba Kolosej zabavni centri jamči kot porok in dolžnik glavnemu dolžniku Kolosej kinematografi. Terjatve so priznane pod razveznim pogojem, ki se bo uresničil, če bo terjatev plačal glavni dolžnik.

Gorenjska banka ima priznanih za 7,8 milijona evrov terjatev zaradi več posojil, prav tako pod razveznimi pogoji, ki se bodo uresničili, če bo terjatev plačal glavni dolžnik Kolosej kinematografov, v nekaterih primerih tudi Onicas kot pristopnik k dolgu.

Družba KD ima 6,8 milijona terjatev, in sicer ker je bila porok k pogodbi, sklenjeni med Gorenjsko banko kot posojilodajalcem in družbo Kolosej kinematografi kot posojilojemalcem. Terjatev je priznana pod odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo terjatev poplačal upnik, in pod razveznim pogojem, ki se bo uresničil, če bo terjatev poplačal glavni dolžnik, stečajni dolžnik ali Onicas kot pristopnik k dolgu.

NKBM ima terjatev v višini 4,8 milijona evrov, in sicer je bila družba Kolosej zabavni centri solidarni porok glavnemu dolžniku Kolosej kinematografi, terjatev pa je priznana pod razveznim pogojem, ki se bo uresničil, če bo terjatev plačal glavni dolžnik ali solidarni porok Onisac ali če se bo upnik poplačal iz premoženja zastaviteljev Lent Invest in Adriatic Invest.

Med upniki s pogojnimi terjatvami so tudi Družba za upravljanje terjatev bank, ki je terjatev prevzela od Banke Celje (3,8 milijona evrov), 3-D Logistika (4,1 milijona evrov), in NLB (skupno z beograjsko podružnico okoli milijon evrov). Nepogojne terjatve imajo med drugim priznani Kolosej kinematografi (tri milijone evrov), Adriatic Slovenica (1,5 milijona evrov) in Lent Invest (1,2 milijona evrov).

Stečajni upravitelj Bojan Klenovšek pričakuje, da bi lahko bil stečaj končan med oktobrom in decembrom 2019. Pri tem opozarja, da bi lahko postopek zavleklo neuspešno unovčevanje premoženja ter zamude zaradi morebitnih vloženih pravnih sredstev zoper sklepe o prodaji in pravdnih postopkov za ugotovitev obstoja terjatve.

Družba Kolosej zabavni centri je nekdaj upravljala kinocentre v Ljubljani, Mariboru in Kranju, pred začetkom prisilne poravnave v letu 2015 pa se je omejila predvsem na gostinsko dejavnost.