c S
Slovenjgraški svetniki burno o poročilih nadzornega odbora 22.03.2018 07:46 Velenje, 21. marca (STA) - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so se na popoldanski seji seznanili s poročili nadzornega odbora glede poslov, pri katerih je sodeloval županov svetovalec Boštjan Temniker, prav tako so se seznanili z mnenji drugih institucij, ki jih je naročila občina. Posebnih sklepov niso sprejeli, razprava pa je pokazala na vrsto nasprotujočih si mnenj.

Mestni svet je pripravo poročil nadzornemu odboru naročil septembra lani, potem ko je v javnosti odmevala prodaja občinskega parkirišča podjetju Psilos, ki je v lasti županovega svetovalca Boštjana Temnikerja.

Na dogajanje je javnost in mestne svetnike takrat opozoril domnevno opeharjeni občan, ki je sam na občini prvi izrazil namero, da odkupi parkirišče, a se kasneje za sodelovanje v postopku prodaje, ki ga je občina najavila na svoji spletni strani, ni prijavil, prav tako ni vložil kakšne pritožbe po koncu postopka, Temnikerju pa je očital zlorabo informacij.

Končna poročila in ugotovitve je danes svetnikom predstavil predsednik nadzornega odbora Gorazd Ulbl. Izredni nadzor je ugotovil nekaj napak, večjih nepravilnosti v delovanju občine pa ne. Glede prodaje občinskega parkirišča pa je nadzorni odbor ocenil, da je občina kršila določbe zakona o upravnem postopku.

Prav v zvezi s tem pa je občina, ki se je z osnutkom poročila glede prodaje parkirišča seznanila že prej, naročila še izdelavo mnenja pri strokovni službi Združenja mestnih občin Slovenije. To mnenje pritrjuje navedbam občine, da v tem primeru ni šlo za zakon o upravnem postopku, ampak za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine. Enako je ugotovil inšpektorat za javni sektor, ki zato ni šel v inšpekcijski nadzor. Kršitev prav tako ni ugotovila protikorupcijska komisija, ki jo je občina zaprosila za mnenje.

Ulbl je danes dejal, da se mu ne zdi korektno, da je občina iskala dodatna pravna mnenja, še preden je nadzorni odbor mestnim svetnikom predstavil končno poročilo, prav tako je občini očital, da je s ponedeljkovo novinarsko konferenco skušala vplivati na javno mnenje.

Župan Čas, ki na ponedeljkovi novinarski konferenci vsebine poročil ni komentiral, pa je danes očital nadzornemu odboru, da navaja "napačne in zavajajoče" ugotovitve in da "se ne more znebiti vtisa, da je bilo delo nadzornega odbora politično motivirano". Podobno so menili tudi nekateri drugi svetniki.

Svetnik Boris Raj pa je ocenil, da ima občina problem glede konflikta interesov ali nepoznavanja predpisov, ki se nanašajo na to, kaj smejo ali česa ne smejo javni uslužbenci v občini početi. "Še posebej je to pomembno, ko govorimo o pridobivanju premoženja. Javni uslužbenci ne smejo pozabiti, da so javni uslužbenci tudi popoldne, ko sklepajo posle, še zlasti tiste, ki so povezani z občino," je dejal Raj.

"Če hočemo ničelno toleranco glede tovrstnih konfliktov interesov, moramo biti zelo senzibilni in jih ne smemo porivati pod predpražnik ali jih zamegliti s tem, da govorimo, da nekaj ni ugotovljeno po pravem postopku," je dejal Raj.

Svetniki danes posebnega sklepa niso sprejeli, župan Čas pa je dejal, da ne beži pred odgovornostjo za ugotovljene napake, da pa ne more prevzeti odgovornosti za nekaj, kar se ni zgodilo.

Za medije je po razpravi spregovoril tudi Temniker, ki, kot kaže, ostaja na delovnem mestu svetovalca župana. Povzel je, da je glede na mnenja zunanjih institucij "jasno, da je bil celoten postopek prodaje parkirišča voden transparentno in izpeljan v skladu z vsemi področnimi zakoni". Zavrača tudi očitke o konfliktu interesov in zlorabi notranjih informacij.