c S
Začenjajo se odkupi zemljišč za protipoplavno ureditev Železnikov 22.03.2018 07:44 Železniki, 21. marca (STA) - Predstavniki ministrstva za okolje in prostor, direkcij za vode in infrastrukturo, projektanti vodnih in cestnih ureditev ter izvajalec odmer in odkupov zemljišč so nocoj v Železnikih prebivalcem predstavili načrtovane protipoplavne ukrepe in obvoznico. Začenja se namreč odkup zemljišč in pridobivanje pravic za gradnjo.

V Železnikih že vse od vodne ujme, ki jih je prizadela septembra 2007, težko čakajo na uresničitev ukrepov, ki jim bodo zagotovili poplavno varnost. Po dolgih letih sedaj projekt preložitve regionalne ceste Podrošt - Češnjica in ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti vendarle prehaja v fazo pridobivanja pravic za gradnjo.

Februarja je namreč ministrica za okolje in prostor Irena Majcen podpisala pooblastilo Direkciji RS za vode za koriščenje sredstev sklada za vode za odkupe zemljišča za projekt protipoplavne ureditev Selške Sore. Tako je direkcija lahko podpisala pogodbo z Ljubljanskim urbanističnim zavodom za odkupe zemljišč.

Župan Občine Železniki Anton Luznar je zadovoljen, da projekt sedaj s papirja vendarle prehaja na teren. Pred začetkom pa so želeli predvidene ureditve in njihov namen ter nadaljnje postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja predstaviti občanom. Za nekatere bodo ukrepi lahko precej boleči, ne bo šlo niti brez rušitve določenih objektov.

"Projekt je zelo zahteven, ker se ga izvaja v gosto poseljenem prostoru. Treba bo odkupovati zemljišča, ki so jih nekateri uporabljali mnoga leta," je pojasnil vodja projekta z okoljskega ministrstva Ervin Vivoda, ki pričakuje sodelovanje vseh pri izvajanju projekta in upa, da bo v prihodnjih letih lahko v celoti realiziran.

Po terminskem planu naj bi vsa potrebna zemljišča pridobili do aprila prihodnje leto. Vendar bi želeli z deli pričeti že prej. Župan meni, da bi lahko vsaj z urejanjem spodnjega dela od Alplesa do kulturnega doma, kjer so ureditve načrtovane v širini struge, lahko začeli še letos.

"Direkcija RS za vode bo kot nosilec investicije v fazi izvajanja projekta najbrž posegala po rešitvah, kot so delna gradbena dovoljenja, z namenom, da ne bi denimo zaradi ene same parcele stal celoten projekt," je dejal Vivoda.

Kar se tiče ureditve približno kilometra dolge obvoznice, je Tomaž Willenpart z Direkcije RS za infrastrukturo pojasnil, da brez rušitev ne bo šlo, da pa se jim bodo skušali v največji meri izogniti.

Začetek gradbenih del na cesti načrtujejo prihodnje leto, zaključek pa sredi leta 2020. "Bomo pa morali slediti kolegom z direkcije za vode, saj se projekta prepletata in bo treba najti skupne rešitve," je izpostavil Willenpart.

Ocenjena vrednost gradnje ceste in protipoplavnih ukrepov je 13,5 milijona evrov. Od tega deset milijonov na vodnogospodarskih ureditvah, preostanek pa na obvoznici, pri čemer gre za ceno brez davka na dodano vrednost, dejansko ceno pa bodo pokazali javni razpisi. Protipoplavne ureditve se bodo sofinancirale z evropskimi sredstvi.

Simulacija učinkov pa je pokazala, da projektirane rešitve niso zadostne in da bi Železnike kljub ureditvam na Selški Sori in zadrževalniku, ki predstavlja drugo fazo ukrepov, še vedno ogrožale vode treh pritokov, in sicer Prednje Smoleve, Dašnice in Češnjice. Zato je direkcija z namenom zagotavljanja celovite rešitve naročila še projektno zasnovo za pritoke.

"Namen celotnega projekta je, da do takih poplav, kot so bile leta 2007, ne bi več prišlo na ozkem urbanem jedru Železnikov. Vemo, da je Selška Sora vodotok hudourniške narave in lahko v zelo kratkem času zelo naraste in s tem povzroči velike težave v svojem divjanju skozi dolino," je ob predstavitvi kompleksnega projekta izpostavil Vivoda.