c S
Na kratko iz gospodarstva 22.03.2018 07:36 Ljubljana, 21. marca (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Abanka je sporočila, da je danes z upravljavcem slabih posojil DDM Group sklenila pogodbo o prodaji portfelja problematičnih terjatev. Ta vsebuje terjatve banke do različnih podjetij v Sloveniji, Hrvaški, BiH in Črni gori. Paketna prodaja bo pomembno prispevala k zniževanju deleža teh terjatev banke.

Delničarji družbe Terme Čatež so v torek na skupščini, na kateri je sodelovalo 80,49 odstotka kapitala, med drugim potrdili pripojitev družb M Kapital in M Naložbe k družbi Terme Čatež. Pogodbi o pripojitvi sta bili podpisani 24. januarja letos. Skupščine se je udeležilo pet največjih delničarjev Term Čatež: družbe DZS (46,43 odstotka), Kapitalska družba (24,13 odstotka), Delo Prodaja (9,27 odstotka) in Petpet (0,45 odstotka) ter Ada De Costa Petan (0,21 odstotka), kaže zapisnik skupščine, danes objavljen na spletnih straneh Ajpesa in Ljubljanske borze.

Okrožno sodišče v Ljubljani je v torek rok za preizkus terjatev v stečaju Kmetijsko-gozdarske zadruge (KGZ) Krpan podaljšalo za en mesec, do 28. aprila. Stečajni upravitelj Sašo Drobnak je podaljšanje (rok za prijavo terjatev je bil 28. februar, upravitelj pa se mora o terjatvah izreči v roku enega meseca) zahteval zaradi velikega števila pravočasno prijavljenih terjatev - terjatve je prijavilo okoli 450 upnikov, pri čemer so nekatere prijave kompleksne in z velikim številom priloženih listin. Vsota prijavljenih terjatev vseh upnikov znaša več kot devet milijonov evrov, pri tem pa še niso upoštevane terjatve z ločitveno pravico. Upravitelj je med drugim tudi ugotovil, da ob začetku stečaja v zadrugi ni deloval računalniški sistem, težave so bile z računovodsko službo, poleg tega je bilo treba več zadev, npr. pokvarljive zaloge in oddajanje trgovin, začeti reševati takoj, kaže danes na spletni strani Ajpesa objavljen sklep sodišča.

Iz VZMD so sporočili, da je na Okrožnem sodišču v Kopru danes potekal tajni poravnalni narok v primeru tožbe, ki jo je VZMD sprožil zoper Luko Koper zaradi izpodbijanja in ničnosti lanskih skupščinskih sklepov o imenovanju treh novih nadzornikov družbe. Postopek ni končan, v okviru poravnalnega naroka je bilo ugotovljeno, da med strankami obstaja interes za sporazumno rešitev spora, so navedli.